Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Örmény Nemzetiségi Választások 2019


A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát aláíró képviselőjelöltek, jelölőszervezetenkénti csoportosításban:

Az Örmény Kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete (ÖKBEE)

Dél-magyarországi Örmény Kulturális Egyesület:

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE):

Kilikia Kulturális Egyesület

Magyar-Örmény Kulturális Egyesület:

Örmény Kulturális és Információs központ Egyesület


<><><><><><><>

OS közlemény Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület elhatárolódik a választás rendje elleni bűntett ügytől, a nevezett választási csalás ügyében nem érintett.
<><><><><>
Örmény nemzetiségi önkormányzati választások 2019
Beszámoló

Sikeresen és egyúttal sikertelenül lezajlottak a 2019. évi örmény nemzetiségi önkormányzati választások. A sikertelen jelzőt azért használhatjuk, mert a korábbi választásokhoz hasonlóan, nem történt áttörés a magyarörmény közösség aktivitásában. Alig aktivizálódott a magyarörménység a becsült létszámához képest. A 15-20 ezerre becsül t Erdélyből származó magyarörmény közösség kb. 20 %-a regisztrált, amelynek alig több mint 10%-a ment el szavazni. E választást azért mondhatjuk mégis sikeresnek, mert a választási eredményekhez képest várhatóan a magyarörménység biztató és reményteljes öt év elé néz.

Az országos regisztráltak száma 3270 fő, amiből
szavazásra megjelent 2032 fő,
lebélyegezett szavazócédulák száma 1945, amelyből
1811
érvényes szavazás történt.
Az érvénytelen szavazatok száma 134.

Az országos örmény választásokon három jelölőszervezet indított jelölteket:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 768 szavazatot kapott,
ezzel 6 mandátumhoz jutott.
Az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület 791 szavazattal 7 mandátumhoz jutott,
  a  KILIKIA Kulturális Egyesület 252 szavazattal 2 mandátummal járul az összesen 15 fős országos testülethez.

A helyi önkormányzati választásokon az EÖGYKE csak ott kívánt indítani jelölteket, ahol korábban már tevékenykedtünk. Az előző ciklusban elvesztettük Budapest VIII. és XI. kerületeket, amelyeket most sikerült visszahódítani. Nem voltunk sikeresek a visszaszerzésben a XIII. és XVI. kerületekben, valamint a korábbiakhoz hasonlóan vesztesek maradtunk a III. kerületben.

Az összefoglaló  mérleg a következő:
Az EÖGYKE képviselői irányítják a következő kerületeket:
I., II., VIII, IX., XI., XII., XIV. és XV (EÖGYKE többség).
A XIII. kerületben egy képviselőnk jutott be.


Fővárosi területi választások elemzése:
A Fővárosban regisztráltak száma: 2002
Megjelentek száma: 1347 fő - 67%
Érvényes szavazatok száma 1214

Az EÖGYKE fővárosi listája 543 szavazatot kapott, ezzel 3 mandátumot szerzett,
az ÖKIKE 457 szavazattal szintén 3 mandátumot kapott, míg
a KILIKIA 214 szavazattal 1 képviselőt juttathatott be a 7 fős Fővárosi Örmény Önkormányzatba.

Az országos és a fővárosi eredményeket elemezve egyértelmű, hogy az országos verseny is Budapesten dőlt el, hiszen az országos szavazásokból (1811) Budapesten 1214 történt. Vidéken a szavazási hajlandóság nagyon csekély volt.
Érdekes továbbá az is, hogy a választási aktivitás azokon a helyeken, ahol nem voltak jelöltek, ott a regisztrált választók fele sem ment el szavazni.
Egy város volt, ahol nem alakult önkormányzat, pedig a népszámlálási adatok alapján lehetett volna és korábban volt örmény önkormányzat: Szekszárd.


Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselőiből alakult önkormányzatok:

Budapest I. kerület
Elnök: Várady Mária. Tel: 20-911-3162, e-mail: varadyma60@gmail.com
Képviselők: Sasvári Merza Krisztina, dr. Issekutz Ákos

Budapest II. kerület
Elnök: dr. Issekutz Sarolta. Tel: 201-1011, e-mail: magyar.ormeny@t-online.hu 
Képviselők: Bacsó Zoltán, Vereckei Csaba

Budapest VIII. kerület
Elnök: Esztergály Zsófia Zita Tel: 70-409-8888, e-mail: esztergaly.zsofia@gmail.com
Képviselők: Bódis Alpár, Király Zoltán

Budapest IX. kerület
Elnök: Szenttamássy Katalin. Tel: 30-378-9470, e-mail: szenttamassy@t-online.hu
Képviselők: Balogh Réka, Király György

Budapest XI. kerület
Elnök: Marosváry István. Tel: 20-414-2489, marosvary@t-online.hu
Képviselők: dr. Czárán István, Kirkósa Péter, dr. Forgács Barnabás, Keszi-Harmath Enikő

Budapest XII. kerület
Elnök: Hegedüs Annamária Tel: 30-222-7437, e-mail: ormeny12@freemail.hu
Képviselők: Dávid Márton Áron, Fabók Dávid

Budapest XIII. kerület
Képviselő: Kabdebó János Tel:20-434-2633, e-mail: kabdebo.janos@upcmail.hu

Budapest XIV. kerület
Elnök: Zárugné Tancsin Katalin Tel: 30-971-3820, e-mail: zarugian@gmail.com
Képviselők: Heim Pál, Szongoth Gábor, Bulbuk Eva Mariana, Varga Ferencné

Budapest XV. kerület
Elnök: Nuridsány Zoltánné Tel: 30-2418874, e-mail: ono.xv.elnok@gmail.com
Képviselők: dr. Csernus Gábor

Fővárosi Örmény Önkormányzatba bekerült képviselőink
Elnök: Esztergály Zsófia Zita Tel: 70-4098888, e-mail: elnok@fovarosiormeny.hu
Elnökhelyettes: dr. Székely András Bertalan Tel: 20-9437800
Képviselők: Kirkósa Péter
Cím: 1054 Budapest Akadémia utca 1. I. emelet 179-180. Titkárság tel: 332-1791

Az Országos Örmény Önkormányzat vezetése:
Elnök: Akopján Nikogosz (ÖKIKE), E-mail: n.akopyan@yahoo.com
Elnökhelyettes: dr. Issekutz Ákos (EÖGYKE), Tel: 70-45111676, e-mail: issekutz@gmail.com
Cím: 1025. Budapest Palatinus utca 4.

Országos Örmény Önkormányzatban dolgozó képviselőink:
EÖGYKE képv. csoport vezetője: dr. Czárán István, 20-960-9244, e-mail: czaran@gmail.com
Képviselők: dr. Issekutz Sarolta, dr. Csernus Gábor, Esztergály Zsófia Zita, Dávid Márton Áron.
<><><>

A választási eredmények kerületenként és városonként

<><><>
Elnöki tájékoztató a képviselőknek az OÖÖ alakuló ülés napján:
Ma délelőtt 11 órakor megalakult az Országos Örmény Önkormányzat az V. kerületi Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Röviden azt tudom mondani, hogy a választások után kialakult helyzetben az örmény közösség, köztük a magyarörmények számára is a lehető legjobb megoldás született. Az EÖGYKE által kidolgozott Közös Örmény Célok Nyilatkozatában foglalt elveknek megfelelően nagykoalíció jött létre, előre vetítve a következő öt év nyugodt országos irányítást.
A nagykoalíció azt jelentette, hogy az EÖGYKE 6 képviselője és az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület 7 képviselői megállapodott abban, hogy változtatni kell a korábbi működésen, ellenségeskedésen és a békés egymás mellett élést választotta. Abban is megállapodtak, hogy erős és törvényesen működő irodát állítanak fel, biztosítva jövőben a törvényszerűséget. Országos elnöknek Akopján Nikogosz ÖKIKE képviselőt, általános alelnöknek dr. Issekutz Ákost választották, kettős aláírási kötelezettséggel. A testület minden további döntést elnapolt, az SZMSZ, a Bizottságok, a fizetések, stb. kérdéseket egy következő ülésre halasztotta. A halasztás indoka az volt, hogy e tárgyalásokat meg kell előzze az önkormányzati iroda, a dokumentumok átadása-átvétele, mer t csak azok ismeretében folytatható érdemi munka. Egyetlen döntés született még, a nemzetiségi pályázatok elbírálásához az OÖÖ delegált kijelölése. A megállapodás értelmében a jövőben két delegált fogja képviselni az örményeket. A magyarörmények pályázatai elbírálásánál dr. Issekutz Sarolta, az örményörmények pályázatai elbírálásánál Avanesián Alex lesz a jövőben az OÖÖ delegált.
dr. Issekutz Sarolta
<><><>

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az Armenia Népe Kulturális Egyesület OS közleménye
Budapest, 2019. november 6., szerda (OS) -

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Tájékoztatjuk az örmény közösséget, hogy 2019.11.05-én megalakult az Országos Örmény Önkormányzat. Az alakuló ülésen nagykoalíciós megállapodás jött létre az Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselőcsoportjai között.
E megállapodás az EÖGYKE által kidolgozott Közös Örmény Célok Nyilatkozatában foglalt elvek mentén jött létre. A képviselők nagy többséggel megválasztották Akopján Nikogoszt (ÖKIKE) országos elnöknek, dr. Issekutz Ákost (EÖGYKE) általános alelnöknek.
Ez a nagykoalíciós megoldás az örmény nemzetiségen belüli több évtizedes belső konfliktusnak vethet véget, mert a felek a békés egymás mellett élés szellemében kívánják folytatni munkájukat.
Részletek az EÖGYKE és az ÖKIKE minden képviselője által vállalt nyilatkozat 1.,4. és 8. pontjából (www.magyarormeny.hu):
Az egyes örmény közösségeknek joguk van saját elképzeléseik szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük szerint, magyar, vagy örmény nyelven.
Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének kötelesek békésen egymás mellett élni, nem bánthatják, sértegethetik egymást. Tiszteletben tartják a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét, kulturális- és szellemi örökségét és tulajdonát.
Minden megválasztott örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő legyen minden, az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély, vagy közösség elhivatott képviselője.

Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Arménia Népe Kulturális Egyesület

<><><>
A választásokat megelőző események

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2019 évi választási felhívása


A 2019-es örmény nemzetiségi választáson a magyarországi örmény közösség valójában arról dönt, hogy a magyarörménységnek legyen e hosszútávon jövője! Fontos, hogy minden örmény gyökerű magyar elmenjen regisztrálni és szavazni, merjen változtatni. Tegyen azért, hogy megmaradhasson az örmény közösség és újra büszkén vallhassuk meg lejáratott nemzetiségi hovatartozásunkat!
A teljes szöveg itt

<><><>
Ősszel ismételten nemzetiségi választások lesznek, ahol minden regisztrált örmény nemzetiségű magyar állampolgár leadhatja szavazatát és segítheti a hazai örménység jövőjét.


Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felülemelkedni és olyan megoldást javasolni, amely a problémákat alapjaiban oldhatja meg az örmény közösségen belül a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyilatkozatban rögzítette és felkér minden örmény nemzetiséghez tartozó választópolgárt, hogy még a választás előtt olvassa el és gondolja át a benne foglaltakat. Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre szavazzanak, aki ezt a Nyilatkozatot elfogadta és aláírta.


Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
tagjai által kezdeményezett


KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA

Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi – és egyéb okok miatt – többrétegű, többszínű és többnyelvű. Erre a többrétűségre úgy kellene tekinteni, mint lehetőségre, hogy minél alaposabban megismerhessük és megismertethessük kultúránkat és történelmünket, s ne legyen többé alapja a kirekesztésnek, megkülönböztetésnek.

Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyarországon őshonos magyarörmények több évszázad alatt kivívott jó híre kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, választók által követhető pénzügyi gazdálkodás az örmény önkormányzatiságon belül.

  1. A magyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és oszthatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző időkben- és származási helyről hazánkba érkezett több kisebb, nagyobb közösségből és önálló egyénekből áll, akiknek joguk van saját elképzeléseik szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük szerint, magyar, vagy örmény nyelven.
  2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető elnevezést használni: pl. magyarörmény, erdélyi örmény, keleti-örmény, nyugati-örmény, örmény, stb.
  3. A bejegyzett és törvényesen működő közösségek egyenrangúak, nincs fontossági sorrend, hierarchia, egymás fölé/alá rendeltség.
  4. Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének kötelesek békésen egymás mellett élni, nem bánthatják, sértegethetik egymást. Tiszteletben tartják a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét, kulturális- és szellemi örökségét és tulajdonát.
  5. Az egyes bejegyzett örmény közösségek jogi- és morális egyenjogúságából következik a gazdasági egyenjogúság is, kellő gazdasági és kulturális teret hagynak más közösségeknek is, nem megengedett a gazdasági- és szellemi erővel való visszaélés, a kirekesztés. Az Országos Örmény Önkormányzat (OÖÖ) köteles legyen az állami támogatásokból – mind a kulturális –, mind a gazdasági erőforrásokból (közpénzekből) – minden bejegyzett és törvényesen működő közösséget – kérelem esetén – arányosan támogatni. A békés egymás mellett élés lehetővé teszi az együttműködést (Pl. közös országos program Genocídium megemlékezésre), közös tevékenységet, szervezést.
  6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása, művészete, „kulturális identitása” kettős: magyar és örmény, amely a magyar és örmény kultúrát egyformán gazdagítja.
  7. A csak magyar anyanyelvűség nem akadálya az örmény közösséghez tartozásnak és az örmény önkormányzati képviselet ellátásának.
  8. Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdasági- és kulturális hatalom tulajdonosa és birtokosa, hanem a választópolgárok bizalmát élvező azon személy, aki szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-, hagyományápolási igényeit, valamint az egész magyar társadalom számára a hazai örménység kultúrájának és hitéletének megismerhetőségét. Minden megválasztott örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő legyen minden, az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély, vagy közösség elhivatott képviselője.
  9. Az OÖÖ, mint választott szervezet és Hivatala törvényes működése a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával és a korábbi pontokban rögzített kiegyezési feltételeknek megfelelő új Szervezeti és Működési Szabályzat, új hivatali felállás alapján működjön. Az OÖÖ hirdesse meg azt a pályázati lehetőséget, hogy saját pénzügyi keretéből, együttműködési szerződés alapján, a hozzá forduló örmény közösségek működését támogatni tudja. Az OŐŐ pályázat elbírálásra delegált képviselőjének az állami támogatási pénzek elosztásánál az arányosság elvének betartásával kell eljárnia.
  10. Szükséges, hogy az OÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol és beszámol a közpénzek felhasználásáról. Szükséges, hogy a honlap teljes tartalommal tartalmazza a közgyűlési jegyzőkönyveket, határozatokat érdemi adatokkal és hitelesítéssel (pl. projekt neve, összege, felelőse, határideje, beszámoló és elszámolás), szerződéseket, tételes költségvetést részletes szöveges melléklettel, felelősöket, hogy a működés folyamatosan követhető legyen bárki számára.


A Nyilatkozatot, elsőként dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint az Egyesület elnöke, és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu és fovarosiormeny.hu oldalakon megtalálható lesz majd, hogy mely képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot, hogy ez segítse minden választópolgár döntését a választások előtt.


Budapest 2019.05.22.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát letöltheti WORD vagy PDF formában.

                              Ajánlások
Ajánlások szavazóknak:

Ajánlás képviselőjelölteknek:
Ajánljuk minden képviselőjelöltnek, hogy a "Képviselőjelölti nyilatkozat a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA elfogadásáról" című dokumentumot olvassák el, és ha azzal egyetértenek, írják alá és juttassák el hozzánk.  
Letölthető:  WORD vagy  PDF formátumban


E honlapokon további információt is kaphat a nemzetiségi választásokról, az örmény regisztrációról – mely az őszi nemzetiségi önkormányzati szavazás előfeltétele –, valamint, hogy mely képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot.


Mi a mostani teendője?

Ha az örmény-örmény kiegyezés, megbékélés és megtisztulás gondolatával egyetért,
akkor beszéljék át családjukkal, beszéljen róla örmény ismerőseivel és továbbítsa a Közös Örmény Célok Nyilatkozatát minél több helyre.
Minél többen értenek egyet Nyilatkozatban foglaltakkal annál többen regisztrálnak majd szavaznak azon képviselőjelöltekre, akik a Nyilatkozatban foglaltakat elfogadják és vélhetően annál nagyobb eséllyel indulunk neki az örmény békeidőnek.

Döntési segédlet az örmény nemzetiségi regisztráció előtt
  Nézze meg, döntési eligazító tájékoztatónkat és 2014 évi  bemutatkozó kiadványunkat.
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!