Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Örmény Nemzetiségi Választások 2019


Ősszel ismételten nemzetiségi választások lesznek, ahol minden regisztrált örmény nemzetiségű magyar állampolgár leadhatja szavazatát és segítheti a hazai örménység jövőjét.


Az elmúlt ciklusok során kialakult áldatlan állapotokon szeretne az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület felülemelkedni és olyan megoldást javasolni, amely a problémákat alapjaiban oldhatja meg az örmény közösségen belül a tartós, békés egymás mellett élés érdekében. A közös értékeket és célokat nyilatkozatban rögzítette és felkér minden örmény nemzetiséghez tartozó választópolgárt, hogy még a választás előtt olvassa el és gondolja át a benne foglaltakat. Javasolja, hogy a következő nemzetiségi választáson csak olyan képviselőjelöltre szavazzanak, aki ezt a Nyilatkozatot elfogadta és aláírta.


Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
tagjai által kezdeményezett


KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA

Magyarországon az örmény nemzetiség a történelmi – és egyéb okok miatt – többrétegű, többszínű és többnyelvű. Erre a többrétűségre úgy kellene tekinteni, mint lehetőségre, hogy minél alaposabban megismerhessük és megismertethessük kultúránkat és történelmünket, s ne legyen többé alapja a kirekesztésnek, megkülönböztetésnek.

Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyarországon őshonos magyarörmények több évszázad alatt kivívott jó híre kerüljön visszaállításra, legyen tiszta és átlátható, választók által követhető pénzügyi gazdálkodás az örmény önkormányzatiságon belül.

  1. A magyarországi örmény nemzetiség közössége nem egy homogén, egységes és oszthatatlan közösség, hanem többrétegű, többszínű és több nyelvű, különböző időkben- és származási helyről hazánkba érkezett több kisebb, nagyobb közösségből és önálló egyénekből áll, akiknek joguk van saját elképzeléseik szerint megélni örmény identitásukat, vallásukat és ápolni hagyományaikat az anyanyelvűségük szerint, magyar, vagy örmény nyelven.
  2. A bejegyzett és működő örmény közösségeknek joguk van megkülönböztető elnevezést használni: pl. magyarörmény, erdélyi örmény, keleti-örmény, nyugati-örmény, örmény, stb.
  3. A bejegyzett és törvényesen működő közösségek egyenrangúak, nincs fontossági sorrend, hierarchia, egymás fölé/alá rendeltség.
  4. Az egyes örmény gyökerű közösségek és egyének kötelesek békésen egymás mellett élni, nem bánthatják, sértegethetik egymást. Tiszteletben tartják a más közösségek múltját, hagyományait, hitéletét, kulturális- és szellemi örökségét és tulajdonát.
  5. Az egyes bejegyzett örmény közösségek jogi- és morális egyenjogúságából következik a gazdasági egyenjogúság is, kellő gazdasági és kulturális teret hagynak más közösségeknek is, nem megengedett a gazdasági- és szellemi erővel való visszaélés, a kirekesztés. Az Országos Örmény Önkormányzat (OÖÖ) köteles legyen az állami támogatásokból – mind a kulturális –, mind a gazdasági erőforrásokból (közpénzekből) – minden bejegyzett és törvényesen működő közösséget – kérelem esetén – arányosan támogatni. A békés egymás mellett élés lehetővé teszi az együttműködést (Pl. közös országos program Genocídium megemlékezésre), közös tevékenységet, szervezést.
  6. A hazai örmény gyökerű egyének és csoportok alkotása, művészete, „kulturális identitása” kettős: magyar és örmény, amely a magyar és örmény kultúrát egyformán gazdagítja.
  7. A csak magyar anyanyelvűség nem akadálya az örmény közösséghez tartozásnak és az örmény önkormányzati képviselet ellátásának.
  8. Az örmény nemzetiségi képviselő nem a gazdasági- és kulturális hatalom tulajdonosa és birtokosa, hanem a választópolgárok bizalmát élvező azon személy, aki szolgálja a választópolgárok örmény nemzetiségi-, kulturális- és identitásőrzési-, hagyományápolási igényeit, valamint az egész magyar társadalom számára a hazai örménység kultúrájának és hitéletének megismerhetőségét. Minden megválasztott örmény nemzetiségi önkormányzati képviselő legyen minden, az örmény nemzetiséghez tartozó magánszemély, vagy közösség elhivatott képviselője.
  9. Az OÖÖ, mint választott szervezet és Hivatala törvényes működése a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával és a korábbi pontokban rögzített kiegyezési feltételeknek megfelelő új Szervezeti és Működési Szabályzat, új hivatali felállás alapján működjön. Az OÖÖ hirdesse meg azt a pályázati lehetőséget, hogy saját pénzügyi keretéből, együttműködési szerződés alapján, a hozzá forduló örmény közösségek működését támogatni tudja. Az OŐŐ pályázat elbírálásra delegált képviselőjének az állami támogatási pénzek elosztásánál az arányosság elvének betartásával kell eljárnia.
  10. Szükséges, hogy az OÖÖ működtessen egy honlapot, amely a szabályoknak megfelelően időben, kellő részletességgel és pontosan tájékoztat, elszámol és beszámol a közpénzek felhasználásáról. Szükséges, hogy a honlap teljes tartalommal tartalmazza a közgyűlési jegyzőkönyveket, határozatokat érdemi adatokkal és hitelesítéssel (pl. projekt neve, összege, felelőse, határideje, beszámoló és elszámolás), szerződéseket, tételes költségvetést részletes szöveges melléklettel, felelősöket, hogy a működés folyamatosan követhető legyen bárki számára.


A Nyilatkozatot, elsőként dr. Issekutz Sarolta írja alá, mint az Egyesület elnöke, és a Nyilatkozatban foglaltak elhivatott szószólója. A www.magyarormeny.hu és fovarosiormeny.hu oldalakon megtalálható lesz majd, hogy mely képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot, hogy ez segítse minden választópolgár döntését a választások előtt.


Budapest 2019.05.22.

dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát letöltheti WORD vagy PDF formában.

                              Ajánlások
Ajánlások szavazóknak:

Ajánlás képviselőjelölteknek:
Ajánljuk minden képviselőjelöltnek, hogy a "Képviselőjelölti nyilatkozat a KÖZÖS ÖRMÉNY CÉLOK NYILATKOZATA elfogadásáról" című dokumentumot olvassák el, és ha azzal egyetértenek, írják alá és juttassák el hozzánk.  
Letölthető:  WORD vagy  PDF formátumban


E honlapokon további információt is kaphat a nemzetiségi választásokról, az örmény regisztrációról – mely az őszi nemzetiségi önkormányzati szavazás előfeltétele –, valamint, hogy mely képviselőjelöltek írták alá a Nyilatkozatot.


Mi a mostani teendője?

Ha az örmény-örmény kiegyezés, megbékélés és megtisztulás gondolatával egyetért,
akkor beszéljék át családjukkal, beszéljen róla örmény ismerőseivel és továbbítsa a Közös Örmény Célok Nyilatkozatát minél több helyre.
Minél többen értenek egyet Nyilatkozatban foglaltakkal annál többen regisztrálnak majd szavaznak azon képviselőjelöltekre, akik a Nyilatkozatban foglaltakat elfogadják és vélhetően annál nagyobb eséllyel indulunk neki az örmény békeidőnek.

Döntési segédlet az örmény nemzetiségi regisztráció előtt
  Nézze meg, döntési eligazító tájékoztatónkat és 2014 évi  bemutatkozó kiadványunkat.
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!