Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Örmény családnevek IIHálás köszönet szíves adományáért, mellyel az áldozatkészség templomának renoválási költségeihez hozzájárulni szíveskedett.A Szamosújvári örmény katholikus főtemplom 1930. Október 19-én tartandó  Felszentelési ünnepségének rendje:

Október 18-án este 8 órai kezdettel toronyzene és kivilágítás

Október 19-én d.e. 10 órakor: körmenet, templom-szentelés, ünnepi nagymise, melyen a szentbeszédet Dr. KAPATAN MÁRTON esperes-plébános tartja.

d.u. 5 órakor: Októberi ájtatosság VÁKÁR JÓZSEF gyergyószentmiklósi plébános szentbeszédével.

Este 9 órakor: műsoros táncestély a "Korona" szálloda összes termeiben.


Felkérjük mindazokat, akik ünnepségeinken részt-venni óhajtanak és elszállásolásra igényt tartanak, hogy idején jelentsék be NURIDSÁNY József Gherla Piata Unirii címreVÉDNÖKÖK

Dr. KAPATÁN MÁRTON, ALEXA FERENC, BODURIÁN JÁNOS, VÁKÁR JÓZSEF, DJENDOIAN ARZEN, SÁHIN BERTALAN


Az adományozók névsoraGherla-SzamosújvárP. Ábrahám Miklós, Áján Jenő, Ids. Áján Lukács, Ifj. Áján Lukács, Áján Tivadar, Álács Tódor, Álexa Tódor, Ányegdzsi Anna, Anucsán Katalin, Dr. Babos Józsefné, Dr. Bányai Károly, Balog Ödönné, Özv. Bárány M.-né, Özv. Bátrin Kristófné, Bátrin Márton, Bátrin Miklós, Begidsán János, Begidsán Móni, Özv. Begidsán Pálné, Begidsán Tódor, Bényei Antal, Özv. Belcsug Gerőné, Ids. Belcsug Gergely, Belcsug Antal, Ifj. Belcsug Gergely, Belcsug Lajos, Biluska János, Bocsánczi Gerő, Ids. Bocsánczi János, Ifj. Bocsánczi János, Bocsánczi Valéria, Bodnár Pálné, Bulbuk Antal, Bulbuk Bogdán, Bulbuk Kristóf, Bulbuk Márton, Özv. Burián Jánosné, Özv. Benedek I.né, Bocsánczi Mariska, Özv. Bándy Béláné, Özv. Bényei D.-né, Czetz István, Czetz Rezső, Özv. Czetz Lukácsné, Özv Cheul D.-né, Özv. Chevul A.-né, Chevul Lukács, Chevul Sándor, Chevul Gerő, Özv. Chezan L.-né, Özv. Csalla K.-né, Csillag Emánuel, Özv. Csipkés B.-né, Chaldian Gáspár, Dájbukát Ödön, Deák Józsefné, Deák Sándor, Demeter Istvánné, Özv. Dobos J.-né, Ids. Domokos Jakab, Ifj. Domokos Jakab, Donogán Béla, Donogán Gerő, Özv. Dudutz J.-né, Dudutz Kálmán, Duha Gerő, Duha Kristóf, Esztegár Jakab, Dedeian Agop, Özv. Debreczeny Á.-né, Donovák János, Enyedi Bálintné, Esztegár Antal, Esztegár Bálint, Esztegár Kristóf, Esztegár Mariska, Özv. Dr. Esztegár L.-né, Ejdahar Avedis, Ejdahar Garabet, Özv. Esztegár G-né, Fehérdi István, Fekete Andor, B. Fekete Mária, Ids. Flora Kristóf, Ifj. Flora Kristóf, Flora Simon, Flora Anna, Ids. Florián Antal, Ifj. Florián Antal, Florián Gerő, Florián Jakab, Ids. Florián József, Ifj. Florián József, Özv. Florián J.-né, Florián Tibor, Dr. Fogolyán Gyula, Florián Antónia, Ferenczy Lászlóné, Gaál Istvánné, Gabányi Árpádné, Gábrus József, G. Voit Mária, Ids. Govrik János, Ifj. Govrik János, Ids. Govrik Tivadar, Ifj. Govrik Tivadar, Govrik Gerő, Özv. Dr. Geley L.-né, Guthy Istvánné, Göcseján Jakab, Gopcsa Andor, Gámenczy Mária, Özv. Haraga D.-né, Haraga János, Haraga Márton, Haraga Tódor, Haragai Márton, Haragai István, Hárib Emánuel, Özv. Hárib L.-né, Hornyák Mihály, Özv. Hosszu V.-né, Horenian Onig, Iliescuné P. Katalin, Dr. Izsáky Lajos, Jagamas Gábor, Dr. Jagamas Gábor, Jagamas Sándor, Jazadjian Aszadur, Jazadjian Mirán, Jazadjian Parsch, Jazadjian Károly, Kapatán Kristóf, Kapatán László, Kapatán Mária, Kasza Gerő, Kasza Dániel, Kasza Géza, Kámpf Gerő, Kehes Dániel, Kepri Tódor, Kepri Elza, Keresztes Gerőné, Király Pálné, Kosután Antal, Kosután Tódor, Kristóf Károlyné, Keller Vilmosné, Katona Lászlóné, Kozanlian Armenag, Kurusian Harutyun, Kurusian Bedros, Kosután Terka, Kosután Margit, Kovács Anna, Özv. Chendrean J.né, Labró Gerőné, Dr. Lászlóffy István, Dr. Lengyel Endre, Lengyel Kristóf, Ids. Lengyel Lajos, Ifj. Lengyel Lajos, Lengyel Márton, Özv Lengyel M.-né, Özv. Lulay Jánosné, Lulay József, Özv. Lovász F.-né, Özv. Lengyel Kr.-né, Madarasi Imre, Madarasi Mária, Madarasi Mózes, Mánya Béla, Muresan Gusztávné, Özv. Marsang J.-né, Márnay Simon, Merza Gerő, Merza Zoltán, Moldován Kristóf, Molnár János, Molnár Joachim, Murádin István, Murádin Miklós, Özv. Murádin M.-né, Murádin Géza, Murádin Péter, Özv. Mánya J.-né, Mazakian Parsch, Mazakian Agop, der Mardiroszian H., Martajan Dikrán, Ids. Móritz Gergely, Ifj. Móritz Gergely, Marosán Gusztávné, Major Mihály, Nits János, Nits Gyula, Nits Margit, Nits Julia, Nits Sándor, Novák Ferencné, Özv. Novák Antalné, Novák Julia, Novák László, Novák Miklós, Novák Márton, Nuridsány József, Nuridsány Miklós, Nuridsány Antal, Nuridsány Lajos, Nyegrutz Jakab, Nyegrutz Tibor, Nyegrutz Tódor, Orbán Jánosné, Orbán István, Osztián János, Osztián József, Osztián Kristóf, Osztián Márton, Osztián Vártán, Osztián Tódor, Pakulár Mózes, Dr. Papp Jenőné, Papp Antal, Dr. Papp Bogdán, Dr. Papp Gusztáv, Papp József, Papp Kristóf, Papp László, Ids. Papp Márton, Ifj. Papp Márton, Papp Tódor, Papp Norszesz, Papp Mózes, Perint Dániel, Perint Papp Géza, Perint Gerő, Perint Kristóf, Perint Jakab , Perint Júlia, Perint Márton, Perint Lukács, Perint Vártán, Placsintár Domokos, Placsintár Gergely id., Placsintár Gergely ifj., Placsintár János, Placsintár Kristóf, Placsintár Károly, Páll Kristóf, Páll Kajetán, Pojlák Domokos, Pongrátz Aladár, Ids. , Pongrátz Gerő, Dr. Pongrátz Ernő, Dr. Pongrátz Simon, Ids. Pongrátz Simon, Pribák Márton, K. Placsintár Domokos, Rácz Istvánné, Özv. Reithoffer Ernőné, Ids. Román Lukács, Román Dániel, Roska Sándor, Özv. Dr. Reteossian K.-né, Salamon Árpádné, Sáhin Gergely, Ids. Sáhin János, Ifj. Sáhin János, Sáhin Joáchim, Sáhin Kristóf, Sáhin István, Sáhin József, Sáhin Kata, Simay Lukács, Simay Márton, Szabó Sándorné, Özv. Szácha J.-né, Özv. Szácha G.-né, Szácha Gerő, Szácha Jenő, Szilasy Tódorné, Száva Róza, Szőcs Ferencné, Szőts Béláné, Szöllősy Károly, Szöllősy Endréné, Szongott Jakab, Szongott Tivadar, Szácha Annuska, Szász Endréné, Tarisnyás Antal, Tarisnyás Emánuel, Tarisnyás János id., Tarisnyás János ifj., Tarisnyás István, Tarisnyás Kristóf ids., Tarisnyás Kristóf ifj., Tarisnyás Ödön, Tekár László, Tellmann Józsefné, Tódoran Miklósné, Tódorfi Lukács, Özv. Tódorfi K.-né, Tóth Sándorné, Török János, Tumajan Onig, Turcsa Lukács, Tüzes Karácsony, Tekár Sándor, Ids. Urmánczi Gábor, Ifj. Urmánczi Gábor, Urmánczi Jenő, Urmánczi Kristóf, Verzár György, Özv. Végh E.-né, Vida Albertné, Voith Bogdán, Voith Rozália, Voith Margit, Özv. Voith Miklósné, Zabulik Jenő, Zakariás Gyula, Özv. Dr. Zakariás I.-né, Özv. Zajácz A.-né

Alba-Iulia Gyulafehérvár

Ászlányi János, Dr. Fejér Gerő, Keresztes Gerő, Száva Kristóf, Jónás Kálmán,

Beclean - Bethlen

Amirás Kajetán, Babcsák János, Dr. Babcsák Jenő, Bárány Bálint, Debreczeny Oliver, Nick Ferenc, Osztián Antal, Dr. Rácz József, Zsigmond Károly

Blaj - Balázsfalva

Özv. Dr. Dániel B.-né, Dániel Gusztáv, Betegh Károly, Nagy Aladárné, Pongrátz Gerő, Id. Schiesl Károly, Dr. Schiesl Károly

Bogatul de Mures - Marosbogát

Pátrubán Miklós, Pall Márton, Özv. Turcsa G.-né, Tolokán Antal, Tolokán Kristóf, Tolokán Márton

Budac - Budatelke

Id. Kovrig Antal, Ifj. Kovrig Antal, Kovrig Gergely

Christur - Székelykeresztur

Ájvász Béla, Ájvász Kristóf, Özv. Ájvász K.-né, Florián László, Dr. Fodor B.-né, Jakab Antal, Dr. Viola Sándorné

Crasna - Kraszna

Betegh Márton, Özv. Betegh Péterné, Özv. Csákány J. –né, Haliaszky Ernőné, Korbuly Antal, Kövesdy Lajos, Kövesdy Zsigmond, Lengyel Ákos, Nits Ödön, Tolokán Lukács

Dumbraveni -Erzsébetváros

Beáta Mária, Özv. Bitai Józsefné, Czárán Berta, Dr. Filep Imréné, Garabet Gerő, Gorové János, Dr. Gorové László, Horváth Erzsike, Dr. Issekutz Viktor, Slákovits Mihály, Szentkovits János, Dr. Szentpétery Jenő, Dr. Grosz Albert, Esztegár Tódor, Dr. Szabó Alajos,

Ditrou - Ditró

Bányay Tódor, Ifj. Császár István, Ids. Császár István, Csató Sándor, Dobribán Zakariás, Ifj. Gáll Miklósné, Kábdebó Béla, Keresztes István, Keresztes Jenő, Keresztes Lukács, Kopacz Géza, Kopacz Jenő, Lieb Ede, Özv. Lukács M.-né, Özv. Mélik Antalné, , Miklós Ernő, Miklós Lukács, Karácsony Antal, Ifj. Sáska János, Ifj. Száva István, Ids. Száva István, Özv. Száva Istvánné, Tarisznyás János, Tarisznyás Márton, Tarisznyás Péter, Páskuj János, Zakariás Antal

Diciosanmartin - Dicsőszentmárton

Dr. Albert Oszkár, Ávédik Antal, Özv. Fröhlich G.-né, Dr. Khell Bogdán, Dr. Papp Antal, Papp Arthur, Simay Ernő, Szentpétery Dénes, Szentpétery Katalin,

Déva

Gámenczy Domokos, Dr. Meskó Aladár, Dr. Meskó Miklós, Özv. Zára Mihályné, Vitán Gáborné

Dej - Dés

Alma Istvánné, Dr. Besenszky Antal, Özv. Bocsánczy F.-né, Bod Gyuláné, Bulbuk Hugó, Gámenczy János, Gámenczy Jakab, Gajzágó Vilmos, Dr. Gogomán Antal, Özv. Govrik F.-né, Haraga János, Iring Sándorné, Gogomán Ferenc, Ifj. Gámenczy János, Özv. Jagamast J.-né, Cap. Kisisian, , Dr. Krémer Lajos, Krémer Sámuel, Kubacher Ferencné, Láng Gyuláné, Merza Menyhért, Móritz Sándor, Osztián Kálmán, Placsintár Sámil, Kosután Tódor, O. Veress Gabriella, O. Veress Margit, Özv. Voith Gergelyné

Frumoasa-Csikszépvíz

Dájbukát Antal, Száva Lukács, "Szent Háromság" Segélyegylet, Ifj. Zakariás Andor, Id. Zakariás K. Antal, Id. Zakariás Andor, Id. Dr. Zakariás I., Zakariás A. István, Dr. Zakariás I. István, Zakariás Lukács, Zakariás P. Gerő, Zakariás Jakab

Gheorgheni - Gyergyószentmiklós

Ávéd Gerő, Bogdán István, Dr. Dobribán Antal, Dr. Fejér Mihály, Karácsony Alajos, Kopácz Béla, Kricsa Andor, Lázár Dénes, Lázár József, Lázár Kálmán, Lázár Gerő, Dr. Lázár Péter, Málnásy József, Mélik István, Özv. Mélik Istvánné, Miklóssi Béla, Miklós Ottó, Dr. Miklóssy Viktor, Puskás Péter, Sáska Andor, Dr. Szentkovits A., Dr. Szentkovits L., Vákár László, Zárug István, Merza László, Özv. Czifra Ferencné, Csiky Kálmán, Bogdán Jenő, Gáspár István, Jakabffy Béla, Karácsony János, Özv. Korbuly M.-né, Karácsony Ninka, Málnássy Antal, Málnássy Elek, Özv. Sáska K.-né, Özv. Dr. Tileser E.-né, Zárug Aladár, Zárug Lukács

Ghimes-faget - Gyimesbükk

Dájbukát István, Dájbukát Jakab, Zakariás J. György

Gárbou-Csákigorbó

Balog Józsefné, Burgya Rózsika, Dr. Esztegár Kajetán, Páll József, Tüzes Kristóf, Tüzes László, Tüzes Tódor

Gilau - Gyalu

Ázbej Viktor, Id. Betegh Márton, Bocsánczy Anna, Özv. Kovács Gy.-né, Virágh Kristóf, Virágh Márton

Bánfihunyad - Huedin

Haraga János, Haraga Jenő, Istenes Géza, Dr. Kábdebó Szilárd, Merza Gyula, Özv. Pállfy Lajosné, Özv. Páskuj M.-né, Zakariás László

Hida - Hidalmás

Dr. Deési Pálné, Lengyel Gergely, Litvay József

Joseni - Gyergyóalfalu

Ágoston Ágoston, Ávéd András, Özv. Ávéd Jánosné, Dr. Ávéd János, Özv. Jakabfy B.M.-né, Lukács István, Ifj. Voith Ferenc, Voith Mihály, Ávéd Aladár, Ávéd Kálmán

Jernut - Radnóth

Fogolyán Mihály, Gorové István, Michel Károly, Nuridsán Gerő, Özv. Papp Istvánné, Papp Márton, Özv. Pállosy A.-né, Dr. Pállosy János, Tolokán Márton

Iclod-Nagyiklód

László Gyula, Dr. László Márton

Cluj - Kolozsvár

Ákontz Miklós, Özv.dr. Ákontz K.-né, Ifj. Bányai Károly, Id. Bányai Károly, Bárány Lajos, Bázsa Károlyné, Bárány Bálint, Özv. Betegh L.-né, Özv. Biró Jánosné, Bodor Bertalan, Bocsánczi Tódor, Bocsánczi László, Bikfalvy Károlyné, Berényiné P. Anna, Dr. Bulbuk Ernő, Özv. Czetz Jánosné, Czetz József, Csiky Manó, Csiky Nővérek, , Demodsian Mitra, Domokos Ernő, Donogán Valéria, Dr. Ferenc Áronné, Felvinczy Ferencné, Florián Gerő, Dr. Fogolyán Katalin, Fülöp Ferenc, Fülöp Lajos, Gajzágó Antal, Gáll Gyula, Gáll István, Izmael Ferenc, Özv. Joklin Jánosné, Katona Gyuláné, Katona Gyula, Kirkosa Gyula, Kirkosa Sándor, Dr. Kopár Gerő, Dr. László Márton, Dr. Lászlóffy I.-né, Mártonffy László, Özv. Dr. Mártonffy L.-né, Mártonffy Testvérek, Meggyesy József, Merza Gyula, Dr. Nagy Györgyné, Nyegrutz Irma, Óváry Elemérné, Papp Jenő János, Páskuj János, Özv. Páskuj Jánosné, Placsintár Endre, Placsintár Lukács, Dr. Pop Stefiné, Pungutz Manó, Dr. Roska Márton, Roska János, Simay Irén, Simay Terka, Szász Endréné, Turcsa Antal, Özv. Tüzes Jenőné, Véthy Béla, Vikol Antal, Vikol Kálmán, Turcsa Tódor, Voith Antal, Dr. Voith Árpád, Voith László, Ifj. Voith Miklós, Özv. Voith Miklósné, Weinrich Rezső, Zakariás Aladár, Sárga Kristóf utódai, Özv. Betegh Bálintné, Czetz Márton, Dr. Gajzágó Miklós, Gámenczy Gábor, Temesváry Magda, Kelemen Róza, Molnár Gizella, Özv. Papp Lukácsné, Vikol Karola, Vikol Klára, Vikol István, Dr. Csiky Jánosné, Dobribán Vera, Kasza Gerő, Magarasan M.-né, Nagy Károlyné, Nevelits Margit, Nevelits Nővérek, Sándor Ágostonné

Ludos - Marosludas

Ifj. Esztegár Márton, Özv. Esztegár M.-né, Szentkovits Márton

Lechinta- Szászlekencze

Kovrig Gábor, Molnár Antal, Molnár József, Móritz Gusztáv

Madaras-Csikmadaras

Száva István, Száva János, Száva Kristóf

Miercurea-Ciuc

Csikszereda, Ájvász Árpád, Ájvász Jenő, Császár Jenő, Császár Károly, Dájbukát Jakab, Fejér Béla, Fejér Imre, Dr. Fejér Sándor, Gajzágó Gerő, Özv. Jakab Ödönné, Özv. Jakab Istvánné, Karácsony János, Nuridsán Kálmán, Nuridsán Márton, Pototszky Kristóf, Pototszky Pál, Száva Antal, Özv. Szentpétery B.-né, Ifj. Szentpétery B., Szentpéteri László, Szvoboda Miklós, Özv. Vákár Lajosné, Ifj. Vákár Lajos, Dr. Verzár Mór, Dr. Filep Sándorné, Dr. Zakariás E., Dr. Zakariás Jenő, Zakariás Gyula, Zakariás Izsák

Mociu-Mócs

Gámenczy Gerő, Moldován Domokos, Özv. Moldován G.-né, Vajda Dezső

Odorheiu - Székelyudvarhely

Drágomán Domokos, Esztegár Gerő, Florián Bogdán, Florián Kristóf, Özv. Persián J.-né, Sámuel Mihály, Dr. Vass Lajosné, Zöld Jánosné, Dr. Lászlóffy Sándor,

Ocland-Okland

Florián Gyula, Florián József, Florián Kristóf

Panticeu - Páncélcseh

Kovrig Antal, Merza Lukács, Piktor Jenő, Sáhin Gerő, Özv Török Dávidné, Török Ferenc

Reteag - Retteg

Clemens Albertné, Leon Antal, Leon Géza, Leon Márton, Návai Gergely, Návai Bogdán, Návai József, Id. Koválcsik I.-né, Papp Miklósné, Tömlő Margit, Özv. Tömlő I.-né, Zabulik Sándor

Satu-mare - Szatmár

Dr. Antal László, Dr. Antal Sándor, Dr. Lengyel Alajos, Bárány Béla, Bárány István, Dr. Bárány József, Páskuj Gerő, Páskuj Imre, Lengyel Endre, Lengyel József, Merza János

Somcuta-Mare Nagysomkut

Bocsánczy Márton, Bogdándy Vincze, Karácsony Pál, Kovács Dániel, Özv. Székely S.-né

Suseni - Gyergyóujfalu

Ifj. Ágoston Ágoston, Dobribán István, Jánosy Márton

Siculeni - Mádéfalva

Zakariás Andor, Dr. Zakariás István, Ifj. Zakariás István, Zakariás Tibor

Simleul-Silvaniei Szilágysomlyó

Duha Géza, Duha Jenő, Özv. Fejér Bogdánné, Özv. Lengyel Gy.-né, Dr. Mártonfy István, Páskuj András, Özv. Páskuj Józsefné, Dr. Udvary Jenő, Donogán Gergely, Voith Ernő, Voith Tamás

Sarmasul-mare Nagysármás

Chevul Márton, Kovács Mária, Murádin Antal, Murádin János, Özv. Pethő Dánielné, Varga János

Sighetul-Marmatiei Máramarossziget

Dr. Dán Györgyné, Kincsesy Péter, Özv. Kincsesy B.-né

Tárgul-Lápusului Magyarlápos

Özv. Bárdy Károlyné, Moldován József, Moldován Tivadar, Voith József, Burgya József, Besenszky Béla, Moldován Péter

Tárgul – Sácuesc Kézdivásárhely

Özv. Balog Vendelné, Dávid Antal, Dávid Gyula, Dr. Dávid István, Dávid István Mihály, Özv. Dávid Jánosné, Dobál Lajos, Özv. Elekes Béláné, Dr. Elekes Béla, Ifj. Jakab István, Özv. Papp Adolfné, Özv. Száva Dávidné, Dr. Török Andorné, Ifj. Dobál Lajos, Dr. Varga Béla, Vertán Dezső, Ifj Vertán István, Özv. Vertán Istvánné, Dr. Vertán János

Tárgu-Mures Marosvásárhely

Dr. B. Szabó Antalné, Dr. Bogdán István, Bocsánczy Márton, Dr. Bükkösy Gy.-né, Dr. Császár Béla, Csausz István, Csákány Antal, Dudutz Antal, Dudutz Ferenc, Dudutz István, Dr. Duha Tibor, Özv. Czakó Józsefné, Dr. Csiky Kálmánné, Florián Géza, Dr. Gámenczy Béla, Ifj. Govrig Gerő, Id. Govrig Gerő, Gáspár Ferencné, Harmath Sándor, Dr. Hankó Tiborné, Horák Adolfné, Ifj. Izmael János, Özv. Izmael Ferencné, Izmael Jenő, Izmael Márton, Izmael Sándor, Jánossy Gerő, Kábdebó Erna, Dr. Kábdebó Kálmán, Kopacz Lukács, Keresztesi Sándorné, Özv. Lajos Sándorné, Nuridsány István, Nuridsány János, Dr. Pállosy János, Pototszky Péter, Özv. Petelei Istvánné, Pontet Sándorné, Dr. Riesz Albertné, Osváth Elemérné, Szabó Ferencné, Szabó Gyuláné, Dr. Szász Albertné, Özv. Dr. Szentpétery J.-né, Theodorovits István, Dr. Telegdy István, Dr. Telegdy Márton, Török Albert, Vaitsuk Pál, Vertán Pál, Valics Bálint, Valics Viktor, Zakariás Gergely, Haas Sándorné

Turda - Torda

P. Ábrahám István, Ámirás Endre, Dr. Ászlán András, Dr. Bocsánczy A., Dr. Bogdán Jenő, Csiky Endre, Csiky Gyula, Csiky Lajos, Flora József, Fogolyán Sándor, Gogomán János, Harry Géza, Harry Bálint, Dr. Harmath Béla, Kovrig János, Kovrig Károly, Miron Kajetán, Osztián Ernő, Osztián Géza, Dr. Páll Gábor, Plancsintár János, Retezár Gerő, Dr. Szentkovits Aurél, Ifj. Tömlő István, Tömlő István, Tutsek Ferenc, Ifj. Tutsek Ferenc, Tutsek Lajos, Tutsek Sándor, Dr. Vertán Endre, Dr. Volf Gyula, Ámirás Géza, Ámirás Mihály, Fejér Ferenc, Fogolyán Lukács, Gogomán Gábor, Miron Ernő, Osztián Emil, Özv. Dr. Issekutz Hugóné, Özv. Dr. Habut Károlyné

Zalau - Zilah

Özv. Bikfalvy F.-né, Govrig Ilonka, Dr. Puszka Ignátz, Szongott Endre, Szongott Jenő

Zágon-Zágon

Izsák Dénes, Szállasy Miklós, Szöts Albert

Más vidékről

Návai Bogdán, Csausz Béla, Cotofide Emilné, Novák Ferenc, Dájbukát Antal, Mánya Miklós, Dr. Ázbej Antal, Moldován János, Lengyel Gerő, Zárug Bogdán, Osztián Béla, Khiel Bogdán, Özv. Nagy Gézáné, Besztery János, Besztery Jenő, Barabás Jenő, Murádin Márton, Szöts Béláné, Ágoston János, Ágoston László, Potovszky Ferenc, Özv. Izsák Józsefné, Tüzes Bálint, Fogolyán István, Novák Sándor, Ájvász Kristóf, Szállasy Miklós, Szebeny Antal, Ferenczy Géza, Molnár Zoltán, Bogdándy Katinka, Bogdándy László, Kovrig Kálmán, Özv. Betegh Imréné, Dájbukát József, Dániel Elemér, Dániel Mihály, Kábdebó Gerő, K. Haris Baba, Dr. Cseh Andorné, Kovrig Lukács, Bocsánczy Antal, Dr. Szlákovits G., Merza István, Özv. Ferenczi D.-né, Székely Imréné, Czetteléné Zajátz P., Nuridsány Bogdán, Kristóf János, Papp László, Özv. Dájbukát A.-né, Máthé László, Dobál Antal, Özv. Bulbuk J.-né, Kiss János, Mardirosz Gyula, Zakariás Jenő, Molnár József, Ids. Molnár Péter, Ifj. Molnár Péter, Antal Dániel, Ázbej Ödön, Csergőfy József, Péterfy Áronné, Basa Géza, Meskó Lukács, Pech Hubertné, Szentkovits László, Bándy József, Bitay Lajosné, Karácsony Vilmos, Demény Jánosné, Lázár Antal, Mánya Gerő, Bogdán Antal, Bogdán István, Kapálb Ferenc, Várteréz Jakab, Dr. Bertiu Ferencné, Dr. Szimonisz L.-né, Duha Kristóf, Mánya Kristóf, Dr. Gábos Istvánné, Karácsonyi István, Ifj. Karácsonyi István, Papp Kálmán, Simay Gerő, Moldován Domokos, Özv. Móritz Jánosné, Dr. Verzár Ferenc, Dr. Kábdebó Oszkár, Lukácsi Gyula, Haraga Tibor, Lázár Gerő, Kovrig István, Ájvász János, Jánó Béláné, Száva Lukács, Pátrubán Antal, Dr. Vajna Gáborné, Urmánczy Jeromos, Gyertyánffy Andor, Szongott József, Kábdebó Testvérek, Kazacsay Vilmos, B. Fogolyán Rebeka, Özv. Grosz Emilné, Nevelits Simon, Nuridsány Gerő, Lengyel Gergely, Dr. P. Ábrahám János, Dr. Barla Gerő, Dr. Bárány Gerő, Betegh Károly, Betegh Sándor, Bocsánczy András, Dr. Burdács M.-né, Domokos Ernőné, Dudutz Gerő, Dudutz István, Dr. Fekete József, Felszeghy Béláné, Dr. Gopcsa Boldizsár, Dr. Gopcsa László, Gopcsa Pál, Vitéz Kubay Lajos, Mechitarista Rend, Dr. László Márton, Merza Jenő, Dr. Nagy Pálné, Petul J. Márton, Simay Molnár Aladár, Temesváry Gerő, Dr. Temesváry György, Dr. Temesváry István, Dr. Temesváry János, Temesváry János, Temesváry László, Végh Joka, Dr. Zakariás Andor, Páll Jakab, Zakariás János, Stefanovits Döméné, Temesváry Endre, Özv. Temesváry I.-né, Temesváry Gerő

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!