Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Örmény családnevek III
Nagy-Budapest c. időszaki lap

1940 március 22.
A Nagy-Budapest több ízben foglalkozott a magyar örményekkel, amely nagy érdeklődést váltott ki. Lapunk szerkesztőségéhez egyébként eljuttattak egy örménynévsort, amit az alábbiakban közlünk.

Ákontz Ernő Postatanácsos

Ávedik Félix dr. Törvényszéki Elnök

Ávédik Zoltán Főtisztviselő

Arabian Eghia Kereskedő

Ákontz Olivér dr. Vezérképviselő

Antalffy Manó dr. Bíró

Ábrahám János dr. Orvos

Alexa Mária Postatiszt

Ágoston Endre Pénzügyi könyvszakértő

Aznavurian Levon Festőművész

Anszurian Vahák Kereskedő

Azbej Imre Festőművész

Ábrahám Andor Irodafőtiszt

Ákontz Rezső Kereskedő

Ábrahám Lajos dr. Bíró

Ábrahám Sándor dr. Irodafőtiszt

Antal Sándor Hírlapíró

Ábrahám Dezső P. Dr. Ügyvéd

Ajtony Arthúr Százados

Ajváz Béla Gyáros

Agg Endre Tanár

Antalfia Antal Százados

Ábrahám István dr. Vitéz Ezredorvos

Ákontz János dr.

V. Bogdánffy Géza Építész

Bogdánffy István Tanár

Bogdánffy Jenő Bankár

Bogdánffy Ödön h. államtitkár

Bánovits Ödön Minisztériumi fogalmazó

Bánovits Dezső Ny. főerdőtanácsos

Betegh Károly Gyógyszerész

Betegh Péter dr. Vezérigazgató

Betegh Béla Rt. igazgató

Begidsán Tivadar Igazgató

Balta Gyula dr. Főorvos

Bodonyi Viktor dr. Minisztériumi fogalmazó

Buzáth Barna dr. Minisztériumi fogalmazó

Buzáth Imre dr. Minisztériumi fogalmazó

Buzáth Jenő dr. Bíró

Bulbuk Emil Alezredes

Benesch Miklós dr. Ügyvéd

Beczassy István Irodafőtiszt

Buzogány Sámuel Szabó

Bogdánffy Jenő Igazgató

Bogdánffy Béla Ezredes

S. Bogdán András Vállalkozó

Csiky Aladár dr. Ny. minisztériumi tanácsos

Czárán László Banktisztviselő

Czárán Péter Műszaki tanácsos

Czetz Alfonz vitéz Ny. tábornok

Czetz László m. tisztviselő

Czárán Tibor Vegyészmérnök

Csiky Antal Adófőtiszt

Csiky László dr. Végrehajtó

Csiky Tivadar Ny. minisztériumi tanácsos

Czetz Kristóf Püi. minisztériumi tisztviselő

Császár Jenő Ny. tábornok

Csiky Leó Ügynök

Csiky József Ny. minisztériumi tanácsos

Csiky Károly dr. Kúriai bíró

Csiky György Minisztériumi titkár

Csiky Vidor Vámfőtiszt

Czetz Emil dr. Fővárosi tisztviselő

Dániel Áron dr.

Dániel Sándor dr. Ügyvéd

Dániel Dezső dr. Ügyvéd

Dobál Antal dr. Ügyvéd

Dudutz Péter Rt. igazgató

Duha Jenő Számv. tanácsos.

Duha Sándor Ny. MÁV felügyelő

Dajbukát Ilona Színművész

Dávid Mihály dr. Minisztériumi tanácsos.

Dániel György vitéz Százados

Dávid János dr. Orvos

Dalmay Elemér Banktisztviselő

Dudutz Gerő Posta főellenőr

Dániel László Földbirtokos

Drótos Jenő m. tisztviselő

Demeter János Rendőrkapitány

Dávid Jenő dr. Ügyvéd

Dávid István Kereskedő

Faluvégi János Kereskedő

Dániel Gyula Adófőpénztáros

Duhay Jenő Számv. tanácsos

Dobák Ferenc dr. Orvos

Domby Győző Tanácsos

Durugy Ferenc dr. Min. oszt. tanácsos

Erményi Antal Vállalkozó

Ember Károly dr. Orvos

Ember Sándor Képviselő

Ember Elek Gyógyszerész

Ember Endre dr. Minisztériumi titkár

Ember Nándor Főiskolai tanár

Eperjessy Ferenc m. tisztviselő

Florián Árpád Számv. tanácsos

Fejér Béla Kereskedő

Forgách Károly dr. Banktisztviselő

Fonyódi János dr. Mabi tisztviselő

Fekete József dr. Orvos

Fejér Emil Gyógyszerész

Flóra Lajos Gyógyszerész

Fonyódy János dr. Törvényszéki tanácselnök

Fejér József dr. Bíró

Forgách Tivadar Mérnök

Fogarassy Ottó Tanácsos

Gajzágó Dezső dr. Orvos

Gajzágó Jenő dr.

Gajzágó Vilmos dr.

Gorove Antal Ny. százados

Govrik Ákos Mérnök

Govrik Gusztáv Gazdász

Govrik Sándor Tanár

Gorove István Banktisztviselő

Gajzágó Aladár Banktisztviselő

Gajzágó János Banktisztviselő

Gajzágó László Meghatalmazott miniszter

Gajzágó Miklós dr. Ny. járásbírósági elnök

Gajzágó Tibor dr.

Gajzágó Jenő dr. Orvos

Gerő József dr. Levéltári titkár

Gáspár Gyula Adóellenőr

Gyulay Ferenc dr. Tanár

Govrik Gerő Kiadóhivatali tisztviselő

Gajzágó Ernő Banktisztviselő

Gámán Ferenc dr. Orvos

Govrik Elemér Tanár

Gyöngyössy Arisztid dr.

Haraga Antal Kereskedő

Harutiunián Artin Kereskedő

Hank József Igazgató

Hantó Kálmán Pap

Hantó Lajos Mérnök

Hanker Antal m. tisztviselő

Heltai István Hírlapíró

Issekutz Béla dr. Egyetemi tanár

Issekutz László dr. Ügyvéd

Jakabffy Károly dr. Posta takarékpénztár vezérigazgató

Jakabffy Zoltán Min oszt. főnők

Jakabffy Kálmán dr. Posta titkár

Jakabffy Tibor Földbirtokos

Jakabffy Géza Gyógyszerész

Jakabffy Elemér v. képviselő

Jereztián Sophie Divatszalon tulajdonos

Izményi István Gyógyszerész

Issekutz Viktor Végrehajtó

Jakabffy Endre Kereskedő

T. Kapdebó Miklós dr. Árvaszéki jegyző

Korbuly Géza dr. Igazgató

Korbuly Jakab vitéz Alezredes

Kovrig Béla dr. Min. oszt. főnök

Kövér Gyula Festőművész

Korbuly Károly Vezérigazgató

Korbuly János Gépészmérnök

G. Korbuly Imre Ny. cégvezető

Kövér János Földbirtokos

Kövér Lajos Ezredes

Kozocsa János Számtanácsos

Kapdebó Márton dr. Ügyész

Kosutány Béla Főszámtanácsos

Kosutány István dr. Orvos

Korbuly György dr. Orvos

Korbuly Kornél dr. Ügyvéd

Kalpakián Garabed Kereskedő

Kalpakián Agop Kereskedő

Körtvélyessy György dr. Ny. kúriai bíró

Korbuly Emil dr. Orvos

Kovrig János dr. Író

Kazacsay Tibor Zeneszerző

Kristóffy János Főtanácsos

Kiss János Árvaszéki ülnök

Korbuly Lajos Igazgató

Kövér Viktor Földbirtokos

Kapdebó Tibor Postatiszt

Karácsony Bálint dr. Ügyész

Keresztes Lajos OTI főtisztviselő

Kozocsa Tivadar Mérnök

Korbuly László Magántisztviselő

Kézdi-Kritsa Viktor Fővárosi fogalmazó

Kazatsay Emil dr. Százados

Kazacsay Ferenc Rendőrfelügyelő

Kapdebó József dr. Orvos

Kazatsay József Kereskedő

Korbuly Péter Igazgató

Korbuly Dezső Könyvszakértő

Lászlóffy János Főtisztviselő

Lászlóffy Mihály dr. Kúriai bíró

Lászlóffy Waldemár Mérnök

E. Lukács György dr. Ny. miniszter

Lászlóffy László vitéz Őrnagy

Lászlóffy Ernő Erdőmérnök

Lengyel Attila dr. Illatszert.

Lengyel Endre dr. Kormány főtanácsos

Lengyel Márton Mérnök

Lengyel Béla Számv. ellenőr

E. Lengyel Béla dr. Ügyvéd

Lukács József Ny. min. tanácsos

Lukács Béla Ny. tábornok

Lukács Géza dr. Igazgató

Lázár Dénes Bankfőtisztviselő

Lázár Gerő dr. Ny. Konzul

László Márton dr. Ügyvéd

László Márton dr. Kúriai bíró

Lukács József dr. Banktisztviselő

Mártonffy Géza Igazgató

Mártonffy Marcell dr. Egyetemi tanár

Mártonffy Márius dr. Igazgató

Mártonffy Miklós dr. Iskola főigazgató

Mártonffy Károly dr. Ny. min. tanácsos

Mártonffy Béla Alezredes

Merza Dezső Építészmérnök

Merza József Iparművész

Merza Gyula dr. Posta tanácsos

Merza Joahim Jenő Kereskedő

Merza Márton Cégvezető

Moldovány Gusztáv Tanár

Melikián Aharon Kereskedő

Moldoványi Sándor Kereskedő

Moldoványi István dr. Törvényszéki Elnök

Mályi János dr. Pénzügyi tanácsos

Mály János Bankfelügyelő

Mály Elemér Bankfelügyelő

Mály Ferenc dr. Ny. min. oszt. tanácsos

Mály Gerő Színész

Mály József Igazgató

Mály Dezső dr. Árvaszéki ülnök

Mardirosz Kristóf m. tisztviselő

Markos Gyula Irodafőtiszt

Mártonffy János Ny. bíró

Mártonffy József Ny. pénzügyi tanácsos

Mánya Márton Ny. ezredes

Nuridsán János m. tisztviselő

Nuridházy Zoltán dr. Százados

Novák Ernő Szföv. Irodaigazgató

Novák Elemér dr. Ny. jogügyi főigazgató

Novák László Ny. MÁV főtanácsos

Novák Jenő dr. Városbíró

Nuridsán Kálmán Gépészmérnök

Osztián Zakariás Kereskedő

Osztián Ferenc ny. főtanácsos

Osztián Vártán Ny. végrehajtó

Pattantyús Ábrahám Géza dr. Egyetemi tanár

Pattantyús Béla dr. Minisztériumi titkár

E. Papp János Ny. minisztériumi tanácsos

Papp Antal dr. Ny. helyettes államtitkár

Pichmichián Mathild Cukrász

Pattantyús Ábrahám Imre Ny. egyetemi tanár

Pattantyús Ábrahám Dénes Gépészmérnök

Persián József dr. Járásbírósági Elnök

Potoczky Jenő dr. Tanácsjegyző

Potoczky Károly dr. Tanácsnok

Potoczky Gerő dr. Ügyvéd

Pál Gerő Kúriai irodaigazgató

Pál Jakab Adóellenőr

Palandsián Nisán Kereskedő

Papp József dr. Ny. főispán

Papp Dezső dr. Vitéz Földbirtokos

Papp István dr. Végrehajtó

Papp Lajos MÁV titkár

Papp Remig Mérnök

Papp Ferenc Vízművek vezérigazgató

Patrubány István Ny. főszolgabíró

Potoczky József dr. Igazgató

Rácz Vilmos dr. Szerkesztő

Retezár Menyhért m. tisztviselő

Rsduni H. Szerkisz Kereskedő

Simay Gyula dr. Ny. tanácselnök

Simay István Mérnök

Sármezey István Egyetemi adjunktus

Sármezey Antal Mérnök

Sármezey Endre Ny. igazgató

Sármezey Miklós Mérnök

Simay Lajos Iparművész

Simay Lajos Igazgató

Sahak Avanesián Kereskedő

Simay Lajos Kereskedő

Sárga Ferenc dr. m. tisztviselő

Simonfay József dr. Járásbíró

Simon Béla dr. Ügyvéd

Sándor Géza dr. Ügyvéd

Szarukán Zoltán dr. Min. titkár

Szongott Ödön dr. Posta igazgató

Szappanyos Béla dr. Orvos

Szappanyos Géza dr. Bírósági Jegyző

Szappanyos Gerő dr. Ügyvéd

Szappanyos József dr. Ügyvéd

Id. Szálasi Ferenc Ny. őrnagy

Szönyi Szongott Miklós OTI tanácsos

Szönyi-Szongott József Szobrász

Szentágotay (Markovits) Antal Ezredes

Szálasi Rezső Hadnagy

Szenkovics Lajos dr. Kúriai bíró

Szenkovics Lajos Járásbírósági tisztviselő

Szentpétery Gyula dr. Ügyvéd

Szentpétery István dr. Ny. minisztériumi tanácsos

Szoloknay Lajos dr.

Székelyhidy Ferenc dr. Kormány főtanácsos

Szentpétery István Örnagy

Szabó Andor dr. Pénzügyi tanácsos

Szentiványi Döméné Ezredes neje

Szentirmay József dr. Rendőrtisztviselő

Tutsek Anna Író

Török János dr. Rendőrfőparancsnok

Tutsek Anna Operaénekes

Teharhukián M. Vosdanik Kereskedő

Cs. Török Zoltán dr. Törvényszéki bíró

Temesváry Imre dr. Ny. min. tanácsos.

Tóth Kálmánné dr. Fogorvos

Temesváry Gyula dr. Ügyész

Temesváry Endre Alezredes

Teodorovits Tódor Osztsorsj. főár.

Temesváry György dr. Orvos

Temesváry János Hegedűművész

Teodorovits Gerő Ny. iroda főtisztviselő

Tarján Róza dr. Mag.

Urmánczy Nándor Ny. főispán

Ürményi Elek Igazgató

Ürményi József dr. Pénzügyi titkár

Verzár Kálmán Vezérigazgató

Váradi Béla Kereskedő

A. Veress Gábor dr. MÁV igazgató

Vikár Béla Ny. főtanácsos

Vikár Géza Kormány főtanácsos

Vikár Géza dr. Ügyvéd

Vikár János Igazgató

Vikár József Igazgató

Voith Dezső Iroda főtiszt

Voith Manó Rt. tisztviselő

Vertán Miklós dr. Bankfőtisztviselő

Verzár Jenő dr. Igazgató

Verzár Rezső Posta tisztviselő

Vákár P. Artúr dr. Kormány főtanácsos

Voszgericsán Hovannesz Kereskedő

Verzár Gyula dr. Egyetemi tanár

Vertán Mária Földbirtokos

Verzár Gyula dr. Egyetemi tanársegéd

Vikár György Gordonkaművész

Vikár Lajos Posta főfelügyelő

Vikár Pál dr. Orvos

Verzár Gyula dr. Banktisztviselő

Veress Gézán dr. özv. Orvos

A. Várady Elek dr. Ügyvéd

Váhl András Pénzügyi tisztviselő

Voith László Iskola igazgató

Veverián György dr. Ügyész

Jelitay (Woyciehowszky) József dr. Ny. tanár

Á. Veress György Müszaki tisztviselő

Zachariás Endre Posta főfelügyelő

Zachariás Árpád Cégvezető

Zovikiam Aram Kereskedő

Zakariás Árpád Gyógyszerész

Zakariás István dr. Törvényszéki bíró

Zakariás István dr. Ny. kúriai bíró

Zakariás János Posta mérnök

Zakariás János dr. Egészségügyi főtanácsos

Zakariás Lajos dr. Szab. bíró

Zonay Sándor dr. Orvos

Zárug Lajos dr. Ügyvéd

Zolnay Gyula dr. Ny. egyetemi tanár

Baróthy (Zárug) József Hírlapíró

Zakariás József Hírlapíró

Zakariás Andor dr. Főorvos

Zakariás Gerő Székesfővárosi fogalmazó

Zakariás Dénes Rendőrtanácsos

Zakariás J. István Pénzügyi főtanácsos

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!