Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2006 évi munkájáról

Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2006 évi működéséről

Az információs iroda üzemeltetése, a közösség összefogása, bővítése Örményországra is kiterjedően sikeres volt. Széleskörű információszolgáltatást bonyolítottunk titkárnő nélkül személyesen, telefon, fax, e-mail és postai úton.

4 pályázatot adtunk be: országgyűléshez, NCA-hoz, Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség Alaphoz, - a működés biztosítására. Valamennyi támogatást kapott: összesen 1.750 eFt-ot. Ezen kívül támogatta projektjeinket az OÖÖ, a FÖÖ és a kerületi örmény önkormányzatok.
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból 628 eFt támogatást kaptunk, amelyet ezúttal is hálásan megköszönünk.

Együttműködésünk az EÖGYKE képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatokkal: I., II., VI., IX., XI., XII., XIII., XIV. és XV. kerületekkel, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, Országos Örmény Önkormányzattal ez évben is sikeres volt, amely együttműködés következtében nemcsak az eltervezett feladatainkat tudtuk megvalósítani, hanem a választás sikeres eredményeként az új ciklus képviselőtestületeit is felállítani.

A hazai örménység érdekképviselete, érdekérvényesítése ügyében részt vettünk az ORTT, az NCA elektori választásain, részt vettünk a parlament Civil Fórumán.

Több konferencián vettünk részt, illetve több kiállítást rendeztünk és előadássorozatot tartottunk:
- Perzsa – hun – örmény kulturális napok Gyöngyösön január 10-24-ig. Kiállítást és műsort rendeztünk, előadást tartottunk az örmény történelemről, kultúráról, a civil szervezetünkről, nemzetközi kapcsolatainkról, kisebbségi önkormányzatokról.
- Febr. 22-én részt vettünk Kolozsváron az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 15 éves jubileumi megemlékezésein.
- Genocídium emlékműsor, koszorúzás, örmény katolikus szentmise és előadás Sopronban április 19-én.
- Április 20-23-ig részt vettünk a Nemzetközi Könyvvásáron kiadványainkkal.
- Április 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba) Örmény diaszpóra a Kárpát medencében 2. konferencián vettünk részt, az 1. konferencia könyv megjelenését anyagilag is támogattuk.
- Izsákon a Református Egyház meghívására május 21-én könyvkiállítást rendeztünk és előadást tartottunk.
- Június 22-26-ig Marosvásárhelyen és Kolozsváron tartottunk több előadást, amely az örmény történelmet ismertette és szemelvényeket hallhattak az örmény irodalom gyöngyszemeiből.
- Június 28-án megnyitottuk egy kulturális műsor keretében az Örményország képekben c. kiállításunkat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII. kerületi épületében.
- Szeptember 4-én kiállítást nyitottunk a Kájoni János Ferencesházban a Szemelvények az örmény kultúrából címmel, irodalmi est és előadás keretében.
- Október 27-től nov. 4. napjáig kiállítást rendeztünk Jerevánban az Örmény Nemzeti Könyvtárban és előadással, kulturális műsorral mutattuk be az erdélyi örmény diaszpóra identitásőrzését.
- November 22-26-ig Marosvásárhelyen gyűjtöttük össze az ottani magyarörményeket egy kulturális műsorral és előadással, amelynek eredményeként a közeljövőben megalakulhat az önálló marosvásárhelyi magyarörmény civil szervezet.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havilapunk X. évfolyamát jelentettük meg, 1600 – 1800 példányban, ingyenesen, ebből kb. 550 db-ot Erdélyben küldünk szét. A lap kiadásához támogatást kaptunk a II. kerülettől külön pályázati támogatás formájában, a XI. és XII. ker. örmény önkormányzattól, valamint az OÖÖ-től.
Ebben az évben is megjelent az évkönyv 200 példányban, eljuttatva főleg a könyvtárak, közgyűjtemények, nagy civil szervezetek részére ingyenesen.

A Fővárosi Örmény Klub a 11. évfolyamát zárta. A klub éves programja a társult kerületi örmény önkormányzatok segítségével valósult meg, mint minden évben. A karácsonyi klubdélutánt az OÖÖ anyagi támogatásával rendeztük meg.

A Szongott Kristóf díjat idén is átadtuk, immár 8. alkalommal. Díjazottunk vitéz Bálint Tiborné Kovács Júlia és dr. Issekutz János (posztumusz) volt.
A díj egy 13 cm átmérőjű bronz Szongott Kristóf plakettből (Tőrös Gábor nagybányai szobrászművész alkotása) és oklevélből áll, könyvajándékokkal.

Nemzeti ünnepeinket (világi és egyházi) méltóképpen ünnepeltük meg, kiemelkedő színvonalon az Örmény Genocídiumot és a Forradalmaink 1848/49 – l956 c. október 4-i rendezvényünket, melyen 2 kiállítást is rendeztünk a forradalmainkhoz kapcsolódóan.

Számtalan kulturális rendezvényt szerveztünk, vagy vettünk részt rajta:
1848-49-re emlékeztünk: március 15-én koszorúzásokkal, október 23-án koszorúzások Budapesten.
Örmény katolikus búcsúkon vettünk részt csoportosan: Szamosújváron (Világosító Szent Gergely), Erzsébetvárosban (Nagyboldogasszony nap) és az Orlay u-ban (Fogolykiváltó Boldogasszony).

Irodalmi pódiumműsorokat szerveztünk a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából.
Részt vettünk közösségünk művész tagjainak kiállításain, koszorúzásokon, előadásain.

2006-ban is barangoltunk őseink földjén augusztus utolsó hetében, immár 10. alkalommal szervezett nagycsoportos utazás során, amelynek során Kolozsváron örmény találkozót is rendeztünk, majd novemberben egy nosztalgiaklubot is.

Együttműködtünk és támogattuk az erdélyi (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz) és az Orlay u-i örmény katolikus plébániákat 2006-ban is, hogy műemlékeink fennmaradását, állagát megőrízhessük. Kiemelkedő eredményünk az Orlay u-i múzeum felújítása, korszerűsítése és újrarendezése ügyében tett szolgálatunk, az anyagiak biztosítása, amelynek eredményeként rövidesen megkezdődik a felújítás és majdan a közgyűjtemény megnyitása.

Támogattuk erdélyi és hazai társadalmi szervezeteinket természetben (könyvek, kiadványok, kiállítási anyagok) és pénzadományok formájában, segítve működésüket. A pénzbeli céladományokat eljuttattuk a támogatottaknak.

Folytattuk a genealógiai kutatásokat, feldolgozása, digitalizálása megtörtént. Sok kutatónak, egyetemistának adtunk segítséget szakdolgozataikhoz, amelynek igen örülünk.

Az év legnagyobb teljesítménye az őszi örmény kisebbségi önkormányzatok választására történő felkészülés és a sikeres választás volt, amelynek eredményeként 12 örmény önkormányzat csak EÖGYKE képviselőkből alakulhatott meg, összesen 61 képviselőnk jutott mandátumhoz. Az eredményt külön kiadványokkal, regionális TV előadással, több kampány összejövetellel és műsorral, felkészítéssel értük el.


Dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2006. december 21-i évzáró rendezvényén

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!