Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi munkájáról

I
Visszatekintés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi működésére

Mint minden évben, idén is sikeres volt a közösség összefogása, bővítése itthon és külföldön, amely az információs iroda teljeskörű működése nélkül nem valósulhatott volna meg.
4 pályázatot adtunk be: országgyűléshez, NCA-hoz, Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség Alaphoz, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz (MNEKK), a BB Budapestért Alapítványhoz - a működés biztosítására. Sajnos csak 1.100 eFt támogatást kaptunk összesen az első három helyről. Ezen kívül projektjeinket támogatta a FÖÖ és a kerületi örmény önkormányzatok, az OÖÖ, valamint magánszemélyek, akiknek ezúton is. köszönetet mondunk. A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból 608 eFt támogatást kaptunk, amelyből a könyvek és füzetek, könyvkiadás támogatásokat tudtuk megvalósítani. Hálásan köszönjük a felajánlóknak, hogy gondoltak ránk.

Március 4-én választottunk új fővárosi és országos örmény önkormányzatot. A korábbi ciklus koalíciós partnerszervezete idén inkább a volt közös ellenséget választotta helyettünk. Bár az őszi választással a legnagyobb támogatottságú szervezet vagyunk, de a nálunk kisebb két szervezet összefogásával szavazattöbbségű koalíciót hoztak létre, amelyben az EÖGYKE képviselőknek nem jut beleszólási lehetőség az országos vezetésbe. A fővárosban az EÖGYKE képviselői vannak többségben, de a testület működése lehetőséget ad a kisebbség számára is.

Kapcsolatainkat ez évben is bővítettük, hivatalos látogatáson fogadtuk az örmény nagykövetet és megismerkedtünk az Örmény Köztársaság külügyminiszterével is.
De ide tartozik, hogy a genocídium 92. évfordulójára megjelentetett Az Örmény Genocídium c. könyvünket közel 1000 példányban eljuttattuk az országgyűlési-, EU képviselőknek, a főváros és kerületek önkormányzati képviselőinek azon kéréssel, hogy a magyar országgyűlés is csatlakozzon a genocídium tényét elismerő államok sorába.

2007 év legnagyobb kulturális eseménye a példaértékű összefogással megvalósított első Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozat volt április 19-25-ig, amelyben az egyesület képviselőiből alakult I., II., VI., VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., és XVI. kerületi örmény önkormányzatok, valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzat vett részt. 7 nap 10 örmény kulturális program: sajtótájékoztató, Fővárosi Örmény Klub, a XX. század első népirtása kiállítás, Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium c. könyv kiadása, gyászmise az örmény vértanúkért, Örmény miniatűrök zongorára lemezbemutató, az „Ararát” Örmény Néptánc Együttes vendégjátéka Szimferopolból, koszorúzás a Duna-parti kereszteskőnél, valamint Ékes csillagok a tiszta égen címmel zenés irodalmi est. Szép műsorok, örmény művészeink nagyszerű produkciói, maradandó alkotások (könyv és lemez) jellemezték e kulturális seregszemlét.

Minden évben hangsúlyos és nagy látogatottságú kulturális rendezvényünk az Örmény Genocídium mellett az Aradi Vértanúk emlékére rendezett megemlékezés is. Idén Bánffy György színművészünk pódiumműsora tette emlékezetessé a megemlékezést.

Több kiállítást rendeztünk. Lázár Imola zománcművész Örmény miniatűrök c. kiállítása az EÖGYKE 10. évfordulója tiszteletére került megrendezésre, továbbá Tutsek János közösségi tagunk posztumusz életmű fotókiállítása, valamint az Aradi Vértanúk emlékünnepség fotókiállítása.

Idén is több előadást tartott az EÖGYKE elnöke az örmény kultúra és történelem megismertetése céljából: Nagyváradon vetítettképes kiállítással egybekötve, Gyergyószentmiklóson és Szerbiában-Eleméren, valamint Jerevánban, ugyancsak vetítettképes előadás formájában.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havi lapunk XI. évfolyamát jelentettük meg, 1700 – 1800 példányban, ingyenesen, ebből kb. 550 db-ot Erdélyben küldünk szét. A lap kiadásához állandó támogatást kaptunk a Fővárosi Örmény Önkormányzattól, esetenként a kerületi önkormányzatainktól, amely támogatásokat ezúttal is hálásan megköszönjük.
Ebben az évben is megjelent az évkönyv 200 példányban, adományként eljuttatva főleg a könyvtárak, közgyűjtemények, nagy civil szervezetek részére.

A Fővárosi Örmény Klub a 12. évfolyamát zárta. A klub éves programja a társult kerületi örmény önkormányzatok, valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzat segítségével valósult meg, mint minden évben. Remek előadások, művészi portrék, könyvbemutatók, irodalmi műsorok élvezői lehettünk. Valamennyit megörökítette a füzetek havi lap szöveges és képes beszámolói. A karácsonyi klubdélutánt több kisebbségi önkormányzat, valamint Kiss János és Kornélia philadelphiai lakosok magánadománya segítségével valósítottuk meg. Külön köszönet érte. Megköszönjük a Macroda – Dagent Kft. segítségét, hogy a film- és fotóvetítésekhez a műszaki berendezéseket ez évben is ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta.

2007-ben is részt vettünk küldöttségeinkkel a szamosújvári, erzsébetvárosi és az Orlay-u-i egyházi búcsúkon, ezzel is erősítve az együvé tartozást s megőrizve örmény katolikus hitéletünk hagyományait.

Nagy élményt jelentett idén a 11. nyári barangolásunk, melynek helyszíne Kárpátalja, s a Kárpátokon túli terület, Lemberg volt. Meglátogattuk az egykori örmény katolikus püspökség székehelyét, ahová hajdan az erdélyi örmény diaszpóra papszentelése is tartozott. Megismerkedtünk az ottani örmény kolóniával s egyházi vezetésével is.
A Szongott Kristóf díjat idén is átadtuk, immár 9. alkalommal. Idei díjazottunk Tutsek János (posztumusz).

Irodalmi pódiumműsorokat szerveztünk a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából.
Részt vettünk közösségünk művész tagjainak kiállításain, koszorúzásokon, előadásain.

Idén is részt vett az EÖGYKE elnöke a kisebbségi, kulturális és az örmény konferenciákon, hogy az ott elhangzottakat érvényesíteni tudja az EÖGYKE közössége, örmény önkormányzatai. Valamennyi konferencián hangot adott az erdélyi örmény közösség speciális érdekeinek.

Folytattuk genealógiai kutatásainkat, melynek feldolgozása, digitalizálása folyamatosan zajlik. Sokan keresik örmény gyökereiket, sokan kutatják az örmény kultúrát, akiknek igyekszünk segítségére lenni.

Osztoztunk közösségi tagjaink örömében, bánatában. Részvétünket nyilvánítottuk elvesztésükkor, míg együtt örültünk házasságkötésük, születések és keresztelések idején.

Idén is támogattuk az erdélyi (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros), és az Orlay u-i örmény katolikus plébániákat, hogy közösségeink fennmaradását segítsük.

Kiemelkedő eredményünk az Orlay u-i Örmény Katolikus Lelkészségünk működésének biztosítása, a múzeum felújításának megkezdése – bár a pénzalapunk egyenlőre csekély mértékű felújítást tesz lehetővé -, s 2007. december 16-án az Örmény Katolikus Lelkészségnek a Magyar Művelődési Intézet által odaítélt és átadott Pro Cultura Minoritatum Hungariae elismerő kisebbségi díj.

Dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2007. december 20-i évzáró rendezvényén)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!