Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2008 évi munkájáról

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2008. évi működéséről és 2009 évi tervekről.

Az egyesület a székhelyén működtetett információs központon keresztül a hazai magyarörménység érdekképviselete, az örmény kultúra terjesztése, a közösség összefogása, nemzetközi - örményországi kapcsolattartás és az örménység iránt érdeklődők számára információnyújtás stb. tekintetében vállalt feladatát maradéktalanul megvalósította. Segítette továbbá az örmény kisebbségi önkormányzataink működését tanácsaival, rendezvényeivel. Rendkívül sok telefon, fax, e-mail és személyes találkozás, levelezés útján az elnök és házastársa, mint önkéntes segítő végezték ezt a sokrétű munkát igen nagy időráfordítással, más önkéntes segítő hiányában.

Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait használtuk fel, amely idén 617.024 Ft volt. Ezen kívül pályázatokat nyújtottunk be: az Országgyűlés kisebbségekkel foglalkozó bizottságához, ahonnan 500 eFt támogatást kaptunk;
a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz, amely a Filmnap megrendezéséhez 120 eFt támogatást, az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyv kiadásához 260 eFt támogatást nyújtott, míg a Fővárosi Esélyegyenlőségi Alap ugyancsak a könyvkiadás támogatásához 200 eFt támogatással segített. Köszönet valamennyi pályázati támogatónak, adományozónak a nyújtott segítségért, amelyet mindig csak az örmény kultúra terjesztésére használtunk fel.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást, irodai rezsiköltséget az egyesület működtetéséért, csupán helységbérleti díjat.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XII. évfolyama idén is megjelent igen gazdag anyaggal, valamint a 2008. füzetek évkönyv is. A füzetekben megjelenő cikkek, beszámolók írása, örménységgel kapcsolatos cikkek, tanulmányok kutatása, a megjelenő anyag összegyűjtése, szerkesztése, megjelentetése stb. túlnyomó részben mind-mind az egyesület vezetésére hárult feladat, melyhez sajnos kevés segítséget kapunk a közösségtől. De a segítők munkáját hálásan köszönjük és kérjük az olvasók, közösségek aktívabb közreműködését, hogy lapunk még több aktuális és archív anyagot tartalmazzon.
Idén év elején egy új és igen tartalmas honlappal indultunk, benne a havilapunk és régebbi számainak megjelentetésével, gazdag kulturális segédanyagokkal, mely nagy érdeklődésre tart számot a napi statisztikák szerint. Programjainkon a látogatottság ennek köszönhetően is megnőtt, de megnőtt a kutatások iránt érdeklődők száma is. Köszönet közösségünk azon tagjainak, akik az internetes füzetek választásával és célzott pénzadományukkal segítették a füzetek rezsiköltségének csökkentését. Köszönet a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, és a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak, mint fő támogatóinknak, valamint az I., II., VIII., XI., XII., és XV. kerületi önkormányzatoknak, hogy támogatásukkal hozzájárultak a füzetek megjelentetéséhez.

A Fővárosi Örmény Klub 13. évét zárjuk, mely változatlanul igen nagy népszerűségnek örvend s havi rendszerességgel fogadta alkalmanként 80-150 fő közötti létszámban tagjait, az örmény kultúra iránt érdeklődőket. Változatos programjait az egyesület képviselőiből alakult kerületi örmény önkormányzatok (I., II., VI., VIII., IX., XI., XII. kerületek) és a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint az EÖGYKE közösen rendezte A havi alkalmakkor a klub vezetését, a hangosítást, műszaki berendezéseket, eszközöket változatlanul az egyesület biztosította.

Idén 2. alkalommal rendezte meg az egyesület április 17-25-ig a 2. Örmény Kultúra Hetét, mely 9 napra duzzadt és 15 programot jelentett. Több kerületi örmény önkormányzatunk vett részt a programok megvalósításában, illetve támogatásában. Fő támogatója a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat voltak. Köszönet érte. Fővédnökei Dr. Ashot Hovakimián örmény nagykövet, valamint Dr. Kállai Ernő a Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa voltak. A kulturális seregszemle a hazai magyar anyanyelvű erdélyi örmények kulturális identitásőrzésének különböző fajtáit mutatta be igen nagy sikerrel. Az örmény filmek igen nagy sikert arattak, az Urániában több mint 500 fő részvételével zajlott a filmvetítés. Összességében sokezer ember látta élőben a rendezvényeket. Az M2 Membrán műsora egy 22 perces filmmel számolt be az eseménysorozatról, több TV rövid híradásokat adott le, míg a RONDO c. kisebbségi műsor az M1-en 2 filmben is beszámolt a Kulturális Hét eseményeiről. Az egyesület közel 1 órás dokumentumfilmet is készített a rendezvénysorozatról.
Érdemes feleleveníteni a programokat: sajtótájékoztatóval nyitott a kulturális hét, majd a 9 nap alatt 5 kiállítást nyitottunk Budapest különböző kerületeiben, amelyek közül több kiállítás legalább 1 hónapig tartott nyitva.
Örmény filmbemutatóinkon 6 filmet láthatott a közönség, ebből 3 film az Örmény Genocídium témakörben (2 dokumentumfilm, 1 játékfilm, melyet hazánkban először és csak ezen az egy alkalommal lehetett megtekinteni az Uránia Filmszínházban), 2 erdélyi örmény dokumentumfilmet, 1 örmény játékfilmet. 20 külföldi meghívott előadó közreműködésével 335 éve Magyarhonban címmel tartottunk konferenciát, amelynek előadásai később konferenciakötet sorozatunkban fog megjelenni.
Vendégünk volt a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyházi Kórus, amelynek műsoráról CD felvételt is készíttettünk.
Az Örmény Genocídiumról többször tartottunk megemlékezést kulturális műsorok keretében, koszorúzással, gyászmisével. Dokumentumfotó kiállítással és dokumentumfilmekkel emlékeztünk a XX. század első és mindmáig elhallgatott népirtására. Nelli Shahnazaryan: Keresztút c. örmény monodráma ősbemutatójára került sor a rendezvénysorozat keretében. Bemutattuk Alex Száva: Ó barátom – Ov paregam erdélyi örmény népdalok c. CD lemezét a szerző meghívásával, egy bemutató hangverseny keretében, erdélyi örmény költők verseivel megtűzdelve. A világon először jelent meg erdélyi örmény népzene lemezen, ráadásul az egyesület kezdeményezésére és közreműködésével. Bemutattuk dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyvet, mely az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 11. köteteként jelent meg, kiadója az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A régóta várt, hiánypótló mű nemcsak az erdélyi örmény recepteket tárja az olvasók elé, hanem dióhéjban bemutatja az erdélyi örmények kultúrtörténetét, hagyományait, tárgyi emlékeit és a mára már kihalt erdélyi örmény nyelvjárás még fellelhető nyelvemlékeit. Bemutattuk a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat örmény tematikus számát, benne számos értékes tanulmánnyal, esszével, episztolával. Élő népzenei aláfestéssel elfogyaszthatták az érdeklődők az erdélyi örmény ételekből összeállított záró vacsorát a Fészek Étterem kertjében.

Megrendeztük szeptemberben az eddig még bemutatásra nem került Ecsmiadzin kincsei c. kiállításunkat a Marczibányi téri Művelődési Központban, amely igen nagy visszhangot, elismerést váltott ki csodálatos képeivel, tartalmas leírásaival, a megnyitó élő, örmény népzenei hangversenyével, verseivel.

Részt vett egyesületünk valamennyi kisebbségi konferencián és igyekezett kifejteni és elfogadtatni álláspontját a hazai örménység kétnyelvűsége, köztük az erdélyi örménység magyar anyanyelvűsége kérdésében.
Részt vettünk világi ünnepeinken, megemlékezéseken, mint minden évben.
Részt vettünk örmény katolikus, római katolikus egyházi ünnepeinken, búcsúkon (Budapest Orlay u-i templom, Szamosújvár, Erzsébetváros, stb.) és segítettük az örmény katolikus hitélet fenntartását, megújhodását.

Barangoltunk idén is Erdélyben, őseink földjén és megszerveztük a marosszéki örmények találkozóját Gernyeszegen, amelyen több mint 100-an vettek részt egy közös kulturális műsor és vacsora, kiadós beszélgetés keretében.
Székelyudvarhelyen Örmény templomok, kolostorok kiállításunkkal részt vettünk a Magardici Bodurián Alapítvány Örmény estjén, filmek és könyvbemutatók társaságában.

Adományok segítségével az egyesület sikerült megvásárolja a klub és egyéb kulturális rendezvények filmvetítéseihez stb. szükséges projektor és notebook, valamint vetítővászon műszaki berendezéseket, így működésünk teljesen önállóvá vált. Köszönet a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak, valamint a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak önzetlen segítségét.

Az egyesület idén 500 eFt-al támogatta az Orlay u-i örmény katolikus múzeumunk felújítását és újrarendezését; 100 eFt-al a szerbiai Eleméren, Kiss Ernő aradi vértanú által építtetett, Szent Ágoston tiszteletére felszentelt római katolikus templom és kripta – Kiss Ernő és családja nyughelye - felújítási munkálatait; 20 eFt-al a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát; 30 eFt-al az Erdélyi Tündérkert Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyerekekért szervezetet; 20 eFt-al a Bálint Tibor Társaságot, valamint a Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala által felvállalt egyéni kezdeményezésre megvalósuló Turul szobor felállítását Zilah egyik közterén, 30 eFt-al, amelyek együtt 700 eFt támogatást jelentenek. 

Csak röviden a 2009. évi terveinkről (a folyamatos projekteken kívül):
Megrendezzük a 3. Örmény Kultúra Hetét, melyet 2009. június 17-én nyitunk meg, a Világ Örményeinek Napján. Ennek keretében Filmnapot tartunk újabb örmény filmek (játék és dokumentumfilmek) bemutatásával.
Kiadjuk a 2. Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozat, közte a 335 éve Magyarhonban c. konferencia kötetét.
Kiadjuk az Erzsébetvárosi örmény katolikus temető monográfiáját, az örmény halottkultusz ismertetésével együtt.
Tervezzük kiadni a Gudenus János: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyv javított és bővített kiadását.
Jelentkezünk új kiállításunkkal, Szabó László fotóművész újabb örmény templomokat, kolostorokat, várakat bemutató fotóival.
Az augusztusi erdélyi barangolásunk során találkozunk az udvarhelyszéki örményekkel egy kulturális rendezvény keretében.
Hogy lesz-e lehetőségünk mindezt megvalósítani, az a 2009. évi költségvetésünk, a támogatások függvénye. Talán sikerül. Az biztos, hogy úgy, mint idén, jövőre is mindent meghirdetünk, majd beszámolunk róla a füzetek hasábjain.

Dr. Issekutz Sarolta elnök

(Elhangzott 2008. december 18-án a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!