Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2009 évi munkájáról

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2009. évi működéséről

Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait használtuk fel, amely sajnos a tavalyi évhez képest közel felére csökkent. Pályázatot nyújtottunk be: az Országgyűlés kisebbségekkel foglalkozó bizottságához, ahonnan 500 eFt támogatást kaptunk, és együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény kisebbségi önkormányzatunkkal programjaink támogatására.
Köszönet a pályázati támogatónak, adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a nyújtott támogatásért, amelyet csakis az örmény kultúra megismertetésére, terjesztésére használtunk fel.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást, irodai rezsiköltséget az egyesület működtetéséért, csupán helységbérleti díjat.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XIII. évfolyama jelent meg idén igen gazdag anyaggal (több hónapon keresztül 60 oldal terjedelemben) 1350 példányban, valamint 200 pl-ban a 2009. füzetek évkönyv is. A www.magyarormeny.hu honlapunkon valamennyi megjelent füzet és meghívó olvasható.
Köszönet a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak és a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, mint fő támogatóinknak, valamint a II., VIII., XI., XII., XIII., XIV. és XV. kerületi önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak a füzetek megjelentetéséhez. Sajnos több önkormányzat vállalása ellenére nem teljesített.

A Fővárosi Örmény Klub 14. évét zárjuk, mely változatlanul igen nagy népszerűségnek örvend s havi rendszerességgel fogadta alkalmanként 80-150 fő közötti létszámban tagjait, az örmény kultúra iránt érdeklődőket. Változatos programjait az egyesület képviselőiből alakult kerületi örmény önkormányzatok (idén az I., II., VI., VIII., IX., XI., XII., XIII., XVI.ker.) és a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint az EÖGYKE közösen rendezte. A havi alkalmakkor a klub vezetését, a hangosítást, műszaki berendezéseket, eszközöket változatlanul az egyesület biztosította.

Az idei év nagy eseménye volt az örmény katolikus közgyűjtemény megnyitása. Végre 10 év után a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Orlay utcai ingatlana is megtisztult, az illetéktelen álegyház több éves bírósági peres eljárás hatására megszüntette bejelentkezését az ingatlanban.

Idén 3. alkalommal rendezte meg egyesületünk június 17-23-ig a III. Örmény Kultúra Hetét, melynek fővédnökségét Német Szilárd, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke vállalta el.
A 7 nap alatt sajtótájékoztatót tartottunk, 3 új könyvet mutattunk be (dr. Issekutz Sarolta: Az örmény halottkultusz és temetkezés, Erzsébetváros és az örmény katolikus temetője DVD melléklettel; II. Örmény Kultúra Hete Budapest 2008. április 17-25. dokumentumkötet, DVD filmmelléklettel; Örmény-Magyar A,B,C, Könyvetske (Szamosújvár 1834) és Gyakorlati Örmény nyelvtan (Velence 1876) lapozós DVD kiadvány), 3 kiállítást rendeztünk, új és régi filmeket mutattunk be, ünnepi örmény katolikus szentmisén lehettünk együtt, erdélyi örmény népzenei együtteseket ismerhettünk meg, örmény irodalmi és zenei esten vehettünk részt, majd könyvbemutatóval egybekötött gasztronómiai bemutatóval zárhattuk az ünnepi hetet.
Sajnos idén elmaradt a tavaly tapasztalt nagy összefogás a kerületi örmény önkormányzataink részéről, kevesen rendeztek önálló programot (I., II. és XII. ker. Örmény Önkormányzat, Fővárosi Örmény Önkormányzat, EÖGYKE) és kevesen támogatták a rendezvényeket, könyveink kiadását is. Fő támogatónk a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzat voltak.

Részt vett egyesületünk kisebbségi konferenciákon, sőt az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezmény 3. fordulós ellenőrzésében is és igyekezett kifejteni és elfogadtatni álláspontját a hazai örménység kétnyelvűsége, az erdélyi örménység magyar anyanyelvűsége kérdésében.

Részt vettünk világi ünnepeinken, megemlékezéseken, mint minden évben. Az Aradi Vértanúk napját hagyományosan a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében rendeztük meg idén is egy nagyszabású rendezvénnyel (kulturális műsor ? népzenei hangversennyel, kiállítással és fogadással).

Részt vettünk örmény katolikus, római katolikus egyházi ünnepeinken, búcsúkon (Budapest Orlay u-i templom, Szamosújvár, Erzsébetváros, stb.) és segítettük az örmény katolikus hitélet fenntartását, megújhodását. Emlékfalat avattunk Szabadsághőseink (Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk, Pongrátz Gergely ?56 hőse) emlékére a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség falán az Orlay u-ban.
Segítettünk Örményországi utazást szervezni és zarándokúton vettünk részt P. Fogolyán Miklós Lukács mechitarista szerzetes emlékére, halálának 10. évfordulóján Ausztriában és Olaszországban.
Barangoltunk idén is Erdélyben, őseink földjén és megszerveztük az Udvarhely- és sepsiszéki örmények találkozóját Székelyudvarhelyen kiállítással, előadással és könyvek bemutatójával fűszerezve.

Részt vettünk a MULTIKULTI rendezvénysorozaton, amely a főváros egyesítésének 135. évfordulója tiszteletére került megrendezésre. Önálló kiállítással, filmbemutatókkal és ismeretterjesztő előadással, irodalmi esttel és gasztronómiai bemutatóval jelentkeztünk április 19-én, igen nagy sikerrel.

Eltemettük Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költőnket, írónkat, akinek április 25-én megrendezett búcsúztatójára a hazai irodalmi élet kiválóságait sikerült egybegyűjteni az Örmény Katolikus Templomunkba.

Részt vettünk május 10-én a Kiskunmajsai 56?-os múzeum alapításának 10. évfordulójára rendezett ünnepségen.

Az elnök számtalan ismeretterjesztő előadást tartott az örmény kultúráról: Üzenet az Ararátról címmel a XXII. kerületben, a Multikulti rendezvényen, a Nemzetiségi Teaház sorozat keretén belül a Vendéglátóipari Múzeumban, a Dominó Kulturális TV Csatornán, Verőcén a III. Erdélyország az én hazám fesztiválon, Szamosújváron és Erzsébetvároson, valamint Medgyesen az egyházi búcsúk kapcsán, végül Eleméren (Szerbia) az aradi vértanúkra emlékezve.

Egyetlen feladatot nem tudtunk idén befejezni: az örmény-magyar, magyar-örmény társalgási úti zsebszótár kiadását, amely 2010 tavaszára húzódik el.

Tervezzük kiadni a Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyv javított és bővített kiadását, melyhez 2010. március 31-ig várjuk a kiegészítő anyagokat.

Dr. Issekutz Sarolta elnök

(Elhangzott 2009. december 17-én a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!