Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2010 évi munkájáról
Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2010. évi működéséről

Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (313.498 Ft) használtuk fel. Pályázatot nyújtottunk be az Országgyűlés kisebbségekkel foglalkozó bizottságához, ahonnan 500 eFt támogatást kaptunk, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz, amely két megjelent könyvünket támogatja, egyenként 168 eFt-al. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény kisebbségi önkormányzatunkkal programjaink, könyveink kiadásának támogatására.
Köszönet a pályázati támogatóknak, adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a nyújtott támogatásért, amelyet csakis az örmény kultúra megismertetésére, terjesztésére használtunk fel.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást az egyesületi munka vezetéséért, elvégzéséért, sem irodai rezsiköltséget az egyesület működtetéséért, csupán helyiségbérleti díjat.

A Fővárosi Örmény Klub 15. évét zárjuk változatlanul nagy sikerrel, melyet a soha el nem maradt klubdélutánok látogatottsága (80-150 fő) is bizonyít. Változatos programjait az egyesület képviselőiből alakult kerületi örmény önkormányzatok (idén az I., II., VI., VIII., IX., XI., XII., XIII., XVI.ker.), a Fővárosi Örmény Önkormányzat, valamint az EÖGYKE rendezte önállóan, vagy társultan más örmény önkormányzattal. A klubok műsorai minden év végén összesítésben megjelenik a decemberi füzetekben, hogy visszaemlékezzünk gazdag programjainkra, sikeres együttléteinkre.

A mai ünnepi karácsonyi klubestet az EÖGYKE és a Fővárosi Örmény Önkormányzat rendezte, melyhez rendkívüli támogatást nyújtott a Ferencvárosi-, XI.- és XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, valamint Kiss János és családja Philadelphiából. Köszönjük, hogy lehetővé tették közel 40 gyermek részvételével a mai klubest megrendezését, és hogy mindenkinek – gyermeknek és felnőttnek is - jut ismét egy kis karácsonyi ajándék, mint ahogy ez már megszokott a közösségünkben. Mint minden hónapban eddig, a havi klubestek vezetését, a hangosítást, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását és üzemeltetését változatlanul az egyesület biztosította. Reméljük, hogy jövőre is biztosítani tudjuk a már megszokott színvonalon a klub működtetését.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XIV. évfolyama jelent meg idén igen gazdag anyaggal 40-60 oldal terjedelemben (átlag 46 oldal), 1350 példányban, valamint 200 pl-ban a 2010. füzetek évkönyv is két kötetben. A www.magyarormeny.hu honlapunkon valamennyi megjelent füzet és meghívó olvasható. A honlap statisztikai kimutatása a világ minden tájáról jelzi az olvasókat és igen nagy létszámban.
Köszönet a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak és a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, mint fő támogatóinknak, valamint a II., VIII., XI., XII., XIII., XIV. és XV. kerületi örmény önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak a füzetek megjelentetéséhez. A füzetek és évkönyv eljutott a közgyűjtemények olvasópolcára és gyűjteményébe idén is.

2010 nagyon fontos év volt, és nemcsak a közösségünk életében. Országgyűlési képviselőválasztás és kormányváltás, valamint önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások is zajlottak. Most értünk el az igazi rendszerváltozáshoz, amely lehetőséget teremt mindannyiunk számára a tisztességes, konszolidált élethez. Azonban a jelenlegi súlyos gazdasági és morális válságból csak úgy tudunk kiemelkedni, a felelősségre vonják azokat, akik előidézték és annak haszonélvezői voltak. És ez vonatkozik a kisebbségi közéletre is.
Az őszi választáson egyesületünk nagyon szép eredményt ért el. Csak Budapesten indítottunk jelölteket és az országosan indult 7 örmény szervezet közül a legtöbb képviselőt tudtuk bejuttatni a fővárosi kerületi örmény önkormányzatokba. Ahogy a korábbi ciklusban, ugyanúgy 11 kerületi örmény önkormányzatot tudtunk létrehozni tisztán EÖGYKE képviselőkből, azaz 44 képviselőnk jutott mandátumhoz az I.,II.,VI.,VIII.,IX.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV. és XVI. kerületben.
A fővárosi és országos örmény választásokat 2011. január 9-re tűzték ki, a napokban zárult le a képviselői listabejelentés. Reményeink szerint a fővárost ugyanúgy meg tudjuk többségében szerezni, mint ahogy eddig, s tudjuk folytatni a kizárólag az örmény kultúrára, örmény katolikus hitéletre hangsúlyt helyező tevékenységünket. Képviselőink lesznek az országos szervezetben is.

Idén két könyvet adtunk ki: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, mely november 11-én került bemutatásra az OSZK- dísztermében. 10 év munkája 980 oldalon, 5.500 családnévvel a névmutatóban. Igényes kivitelű könyv, súlya 2,36 kg. Köszönet a támogatóknak, hogy sikerült e igen költséges könyv megjelentetése.
Délvidéki örmény nemesek, Elemér – Écska – Nagybecskerek c. tanulmánykötet (gyűjtötte, átdolgozta és szerkesztette dr. Issekutz Sarolta) sok képanyaggal tegnap jött ki a nyomdából és január 20-án fogjuk bemutatni itt a klubban. Délvidéki látogatásaim eredménye, mely az erzsébetvárosi Kiss, Lázár és Dániel családok délvidéken gyökeret vert ágait mutatja be, köztük Kiss Ernő aradi vértanú családját. Nagyon érdekes kortörténet a XVIII. század utolsó évtizedeitől kezdődően.
Valamennyi könyvünket a közgyűjteményeknek adományoztuk, ezzel is gazdagítva a hazai örménységről létrehozott örmény alkönyvtárakat.

Részt vettünk a kerületi rendezvények létrehozásában, így pl. a II. kerület Kőország c. fotókiállítást és a megnyitó műsort rendeztük, valamint az Ízek utcája gasztronómiai bemutatóját.

Megpendült az örmény katolikus hitélet is az Orlay u-i templomunkban, amelyhez sokban hozzásegített az örmény szabadsághőseink emlékfalánál való koszorúzási ünnepségek megszervezése, a Világosító Szent Gergely és a Fogolykiváltó Boldogasszony búcsúk meghitt hangulata és a havonkénti zenaagapék is.

Idén is sikeres volt a barangolások őseink földjén rendezvényünk Erdélyben és a brassói örmény találkozó. Részt vettünk a szamosújvári és erzsébetvárosi örmény katolikus búcsúkon és találkoztunk mi elszármazottak az otthon maradottakkal.

Aradi Vértanúink emlékünnepségét megtartottuk és koszorúztunk Budapesten és Eleméren, Nagybecskereken is, elnökünk részvételével.

Megérhettük, hogy most már az örményeknek is van szentje, Dr. Bogdánffy Szilárd titkos püspök vértanú boldoggá avatásán október 30-án részt vehetett elnökünk a nagyváradi székesegyházban.

Részt vett egyesületünk idén is a kisebbségi konferenciákon, így elnökünk előadást tartott a Gyergyószentmiklóson Az örmény múlt és hagyomány Erdélyben c. nemzetközi történész konferencián; részt vett családtörténeti konferencián a Hadtörténeti Intézetben; a Szórványmagyarságért tartott konferencián, valamint a Parlamentben az Európa örökölt kulturális sokszínűsége megőrzéséről szóló Örökség a jövőnek című nemzetközi konferencián. Elnökünk valamennyi helyen és a kisebbségi ombutsmannál is módot talált arra, hogy kifejtse álláspontját a hazai örménység kétnyelvűsége, az erdélyi örménység magyar anyanyelvűsége elfogadtatása ügyében.

Jelen voltunk az ’56-os Pongrátz Ödön temetésén Kiskunmajsán és Pongrátz Gergely emlékére a Kiskunmajsai 56’-os múzeum alapításának 11. évfordulójára rendezett ünnepségen is.

Koszorúztunk Agárdy Gábor felavatott emléktáblájánál és leróttuk kegyeletünket Bánffy Gyuri bácsi temetése alkalmából is.

Gyűjtöttünk és adtunk adományt az árvíz- és vörösiszap károsultjai javára, az eleméri róm. Kat. templom felújítására, a szamosújvári Mezőségi Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ felépítésére téglajegyek vételével; támogattunk könyvkiadást ez évben.

Idén is adományoztunk Szongott Kristóf díjat - immár 12. alkalommal – Dr. Puskás Attila latin-, és vallástörténet- és egyházi művészettörténet tanár, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnökének, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett egyházi és világi területen egyaránt az örménymagyarság, magyarörménység kultúrájának, közösségeinek, identitásának megmaradásáért.

Az EÖGYKE büszke az ez évben végzett munkájára és eredményeire. Reméljük a januári választások sikerességét, hogy a következő 4 évben is az örmény közösségünk identitásának megerősítésén, az örmény kultúra terjesztésén és megörökítésén dolgozhassunk. De ehhez szükség van több munkáskézre is.

Dr. Issekutz Sarolta elnök

(Elhangzott 2010. december 16-án a Fővárosi Örmény Klubban)
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!