Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Az örmény nyelv és írás


Az örmény az indoeurópai nyelvek önálló ágához tartozik. Mint talán minden nyelv a világon, az idők során az örmény is számos idegen nyelvi elemet olvasztott magába, mondhatni kölcsönvett a környezetében élő kultúráktól. Ez elsősorban a szókincsre vonatkozik: perzsa, ógörög, szír, arab és török szavakkal gazdagodott.

Természetesen „többféle” örmény nyelv létezik: elsőként említsük az óörmény nyelvet (neve: grabar, vagyis az írott emlékek nyelve), amely a főként vallási és történelmi témájú írásművekben szerepel a Kr. utáni 5. századtól kezdve, és máig a liturgia nyelve. 


Az úgynevezett középörmény nyelv számos emléke a 12.-17. századi irodalmi anyagok nyelve, a mindennapi élő beszéd, a népnyelv jellegét őrzi.

Az újörménynek (az ashabarnak, vagyis világi nyelvnek) körülbelül negyven tájnyelvi változatát tartják számon. Ezek lényegében két csoportra oszlanak: a keleti változatokat a mai Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán területén és Észak-Iránban élő örmények beszélik. A nyugati örmény a Kisázsiában és a legkülönbözőbb európai országokban élő - így az Erdélyben letelepülő magyarörmények, vagyis a nyugati szórványörménység nyelve.

Fontos hozzátennünk, hogy a 17. századtól kezdve kialakuló irodalmi nyelv két irányban fejlődött: az egyik az úgynevezett tbiliszi dialektusra épül, jelenleg ez az Örmény Köztársaság hivatalos nyelve is.

A másik változat a konstantinápolyi dialektuson alapul.

Mindkettőben közös azonban, hogy a korábbi évszázadokban beépült számos arab és török kölcsönszót az ősi irodalmi nyelvből felújított kifejezésekkel helyettesítették. 

A magyar és az örmény kultúra és művelődéstörténet egyik érdekes érintkezési pontja, hogy az első örmény betűkészletet az erdélyi magyar, nem örmény származású nyomdász-literátor, Misztótfalusi Kis Miklós metszette az 1680-as években, Hollandiában. Azóta nyomtathatók is az amúgy másfélezer éves multra visszatekintő, örmény nyelvű, tehát örmény betűs könyvek.

Misztótfalusi Kis Miklós betűkészletét a velencei Szt. Lázár szigeten működő (örmény katolikus) mechitarista szerzetesek nyomdája még az elmúlt, 20. század elején is használta. 

Az örmény írásbeliségről bővebben. (örmény ABC-ről)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!