Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2013 évi munkájáról

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2013. évi működéséről

Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat és az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (208.581 Ft) használtuk fel. A projektek megvalósításához együttműködtünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény nemzetiségi önkormányzattal – amelyek az egyesület képviselőiből alakultak - , így tudtuk közösen megvalósítani, kiadványaink megjelentetését biztosítani.
Köszönet az adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak a nyújtott támogatásokért, illetve a közös projektekben részfinanszírozással való részvételért. Ezen közös projektek mind az örmény kultúra megismertetését, terjesztését célozták.
Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást az egyesületi munka vezetéséért, és alkalmazottat sem foglalkoztatott, sem irodai rezsiköltségeket nem fizetett, de fizette a telefon-, internet- és a helyiségbérleti díjat.

A Fővárosi Örmény Klub 18. évét zárjuk, ez a karácsonyi est a 18. Változatlanul sikeresek klubdélutánjaink érdekes programjainak és a közösségi összetartásnak köszönhetően. Felváltva rendezik a kerületek, a főváros és az egyesület a havi klubdélutánokat, amelyekről képes beszámoló cikkek jelennek meg a füzetekben.
Idén is átadtuk a Szongott Kristóf díjat – immár 15. alkalommal – Dr. Kovács Bálint és Dr. Pál Emese részére, akiknek gratulálunk fiatal koruk ellenére elért magas színvonalú eredményeikért, különösen az erdélyi örmény kultúra feltárása, megismertetése területén.

A mai ünnepi karácsonyi klubestet az EÖGYKE, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a II.ker. Örmény Önkormányzat rendezte, melyhez rendkívüli támogatást nyújtott a Ferencvárosi- és XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. Köszönjük. Az Egyesület több klubest rendezésébe is besegített, valamint változatlanul minden hónapban a klubestek vezetését, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását és üzemeltetését is végzi.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XVII. évfolyama jelent meg idén 1150 példányban, valamint 100 pl-ban a 2013. füzetek évkönyv két kötetben. Nagy jelentősége van lapnak, hiszen ez az egyetlen magyar nyelvű örmény havilap a Kárpát-medencében, amely az örmény identitás fenntartásának fontos eszköze. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatója volt a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amely a kiadás túlnyomó többségét viselte, de a II. kerületi- és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat is, amelyek egy-egy havi lapszám teljes költségét viselték. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók, amely olvasói kör egyre bővül. Idén is eljutott a füzetek és évkönyv a közgyűjtemények olvasópolcára és gyűjteményébe.

Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat 19. köteteként kiadtuk Benedek Katalin: Élő magyarörmény művészet c. kislexikont, amely a magyarörmény képző- és iparművészek közül 42 személyt mutat be életrajzi adatokkal, alkotásaikkal. Mint minden könyvünk, ez is eljutott közel 100 közgyűjteménybe, itthon és külföldön, ezzel is gazdagítva a hazai örménységről létrehozott örmény alkönyvtárakat.
Jelentős támogatásunkkal jelent meg idén a Távol az Araráttól – Örmény kultúra a Kárpát-medencében c. csodálatos katalógus az OSZK-BTM közös kiadásában.

Részt vettünk több kerületi rendezvény létrehozásában, így pl. a II. kerületben az Ízek utcája gasztronómiai bemutató a Kerület Napja keretén belül; az Aradi Vértanúk emlékműsor Budapesten, valamint Jászkiséren ugyancsak az Aradi Vértanúk megemlékezésen.

Segítséget nyújtottunk az Örmény Katolikus Plébánia működésének javításához, egyes rendezvények lebonyolításához nyújtottunk segítséget, búcsúnapokon valamint koszorúzási ünnepségeken való részvétellel (március 15., október 6.) segítettük az egyház köré szerveződő közösséget. Az év kiemelkedő eseményei voltak a libanoni pátriárka XIX. Nerszesz Bedrosz által küldött Avedik Hovannisiján örmény katolikus atya által celebrált szentmisék, örmény katolikus rítus szerinti keresztelő.

Részt vettünk világi (III.15., Örmény Genocídium április 24., október 6. és október 23.) és egyházi ünnepeinken itthon és otthon Erdélyben: így pl.Világosító Szent Gergely búcsún Szamosújváron, , Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvároson, Fogolykiváltó Boldogasszony búcsún és az aradi vértanúk megemlékezésén az Orlay u-i templomunkban. Az Aradi Vértanúinkra október 2-án nagyszabású rendezvénnyel emlékeztünk Budapesten.

Számtalan örmény vonatkozású kiállításon, előadáson, koncerten, emléktábla avatáson, megemlékezésen vettünk részt, továbbá Gyergyószentmiklóson a Magyarörmények Romániai Szövetsége megalakulásának ünnepségén, valamint a Gyergyói napok rendezvénysorozaton.

Barangoltunk örmény őseink nyomában Délvidéken és az Al-Duna vidékén. Megtartottuk a barangolás nosztalgia klubját is, amelyről mindenki boldogan vitte haza a szép emlékeket felelevenítő fotókat - sokak által készített fotókból összeszerkesztett - DVD-n, hagyományunkhoz híven.

A legnagyobb – évek óta szervezett projekt valósult meg idén áprilisban: megnyílt az Országos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum „Távol az Araráttól - Örmény kultúra a Kárpát-medencében” c. nagyszabású kiállítás, ezzel együtt „A kulturális transzfer lehetőségei. Örmények Közép- és Kelet Európában“ c. nemzetközi tudományos konferencia, melyek szervezésében, támogatóinak összegyűjtésében nagy szerepet vállaltunk. A kiállítás megtekintésére ingyenes csoportos tárlatlátogatást szerveztünk, több alkalommal magunk vezettük a csoportokat. A kiállítás és katalógus költségeihez igen jelentős támogatást gyűjtöttünk, melyért köszönet a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak, valamint a Bp. Főv. II. kerületi-, Józsefvárosi-, Ferencvárosi- és a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Részt vettünk jelentős hozzájárulásunkkal a XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Hollósy Simon festőművész emléktábla avatásában, és megrendeztük a róla szóló megemlékezést és filmvetítést.

Ez évben is számtalan segítséget nyújtottunk az örmény témakörökben kutatóknak, érdeklődőknek, elnökünk több előadást, rádióriportot, filmriportot adott a hazai magyarörménységről, kultúrájáról. Elnök részt vett sok olyan rendezvényen, megemlékezésen, amely magyarörmény-örmény vonatkozású volt vagy tárgyát, vagy személyt illetően.

Részt vettünk - a jogszabályok változása miatt – számtalan nemzetiségekkel, civil szervezetekkel kapcsolatos kerekasztal beszélgetésen, konferencián és részt vettünk a Székely Autonómia ügyében szervezett megmozdulásokon, rendezvényeken is, miután a közösség többsége székely –magyarörmény vegyes házasságból származik.

A kevés anyagi alapot próbáltuk minél több munkával és szervezéssel kipótolni, hogy a gazdag éves feladattervünket teljesíteni tudjuk. A tervek sikeres megvalósításáról rendszeresen beszámoltunk a füzetek hasábjain.

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2013. december 19-én a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!