Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2003 évi munkájáról
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2003. évi rendszeres tevékenységéről

Az 1997-ben alakult egyesület 2003-ban is üzemeltetett diszpécserközpontot a székhelyén, egy befogadó irodában. Telefon, üzenetrögzítő, fax, internet (saját honlap és E-mail), számítógép és tartozékai segíti munkánkat, azonban alkalmazott - anyagi lehetőség híján - nem áll rendelkezésre. Könyvelésünket hivatásos könyvelő cég végzi. A telefonköltség kivételével az egyesület az iroda után semmiféle közműköltséget, rezsiköltséget nem viselt, személyi juttatást nem fizetett. Működésünket kb. 90%-ban pályázatokból finanszíroztuk, amelyhez tagdíj és a személyi jövedelemadó 1%-ból kapott összeg nyújt kiegészítést.
Éves tevékenységünket előre megtervezett feladatterv és költségvetés alapján végeztük.
A 2002-es önkormányzati választások után 2003-ban sikeresen fővárosi és országos örmény önkormányzati választásokat bonyolítottunk le. Sikerült végre leváltani a korábbi 2 ciklus nemkívánatos vezetését és klientúráját. Februárban a „Függetlenek" egy csoportjával koalíciós megállapodás alapján megalakítottuk az Országos Örmény Önkormányzatot, 19 fővel (11 EÖGYKE képviselővel), majd a Fővárosi Örmény Önkormányzatot, 9 fővel (8 EÖGYKE képviselővel). Segítettük gyakorlati és jogi tanácsokkal a képviselőinkből alakult örmény kisebbségi önkormányzatainkat.
Legfontosabb feladatunk volt az 1500 példányban havonta megjelenő Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kulturális és információs lap kiadása, amelyet sokezer ember olvas határon innen és túl. Saját címlistánk alapján ingyenesen jutattuk el olvasóinkhoz postai úton, továbbá honlapunk útján a világhálón is olvasható. Az 1997 évben 12 oldalasként indult lap mára átlagban 44 oldalon jelenik meg hírekkel, beszámolókkal, tanulmányokkal, olvasói levelekkel, képekkel, felhívásokkal, a közösség jelenét megörökítve, archív anyagokat megismertetve. Szerzői gárdája határon innen és túlról változatos, nagyszámú. Partner egyesületek, kisebbségi önkormányzataink, levéltárak, könyvtárak, egyetemek, egyházak ingyenes adományként kapják a lapot, valamint a 2003. évben is megjelent évkönyvet, tartalomjegyzékkel együtt, mely különösen a kutatók által igen keresett.
Az örmény identitás erősítése, a hagyományok és kultúra ápolása, a közösségteremtés céljából jött létre a Fővárosi Örmény Klub még 1996-ban, amelynek havi rendezvénye (minden hó 3. csütörtök) a Magyarok Házában 2003-ban is nagyon népszerű és látogatott volt. Tudományos előadások, vetítések, művészeink bemutatkozása, hangversenyek, könyvbemutatók, díjátadások tették változatossá a rendezvényeket, amelyek előre meghirdetett programmal, meghívóval és utólag képes beszámolóval a füzetekben, majd év végén, illetve most 2004. januárjában az éves klubprogram megjelentetésével mindenki által elérhetők. A 80-150 fős rendezvények és az utána zajló beszélgetések, a szerény vendéglátás a társasági élet ezen formáját sikeresen élesztette fel.
2003. évi kiállításaink a következők voltak: Örmény arcok - örmény szemek; Örmény hírességeink; Örmény temetők; Az örmény díszítőművészet; Iraki arcok - iráni városok, örmény emlékek; A kisebbségi törvény 10 éve: örmények (Néprajzi Múzeum) c. kiállításaink szakmai megnyitói mellé kulturális műsorokat, örmény ételbemutatókat is szerveztünk, amelyek többszáz főnyi látogatót vonzottak. Valamennyi rendezvényről fotó- és videó felvétel készült, de a közszolgálati médiában is megjelentek róluk híradások.
Két jótékonysági hangversenyt rendeztünk örmény származású művészek közreműkö- désével örmény katolikus templomunk tatarozásához adomány gyűjtése céljából, a XI. Orlay u. 6. szám alatt: a Kolozsvári Vox Turturis kamarakórus tagjait láttuk vendégül szeptemberben, októberben Kátainé Szilvay Ingrid zongorahangversenyében gyönyörköd- hettünk. Kár, hogy a további két hangverseny megtartását a templomban a plébános úr nem engedélyezte.
2003-ban két könyvet adtunk ki: Dr. Száva T. Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában, valamint Horváth Zoltán György - Gondos Béla: Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai című 3 nyelvű fotóalbumot. Ezen kívül több örmény tárgyú kiadvány terjesztését segítettük elő. Valamennyi örmény tárgyú saját kiadványunk és más által kiadott, hasonló témájú könyv megvásárlásával - adománylevél kíséretében - a hazai és erdélyi könyvtárak, levéltárak, múzeumok, egyetemek, egyházak gyűjteményét gazdagítottuk, kutatható anyagot biztosítva a jövő számára.
További 4 könyvünk és a genocídium emlékére egy 2005. évi falinaptár kiadásának előkészületei folynak, várhatóan 2004. évi megjelenéssel.
Együttműködtünk nemcsak a hazai örmény kisebbségi önkormányzatokkal, hanem együttműködési megállapodással a Magyarörmények Romániai Szövetsége és más erdélyi magyarörmény szervezetekkel, örmény katolikus egyháztanácsokkal is. Segítettük örmény katolikus templomaink, temetőink, emlékhelyeink állagmegóvását, közösségi rendezvényeit (Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós). Gyűjtöttük az örmény tárgyi emlékeket múzeumunk céljára.
Hazai és erdélyi, egyházi és világi örmény rendezvényeken csoportosan részt vettünk, közreműködtünk. 2003. évben is megszerveztük a hagyományos Szent István napi búcsún való részvételt Balatonalmádiban - félszáznál több résztvevővel. Augusztus végén barangolást szerveztünk őseink földjén, Erdélyben, immár 7. alkalommal.
A kiscsoportos rendezvények (múzeum- és műterem látogatások, zarándokutak) koszorúzások, konferenciákon való részvételek, előadások tartása civil szervezeteknél, társ-önkormányzatoknál történt látogatások, publikálások ez évben is a hazai örménység történelme, kultúrája, közösségei megismertetését célozták. Különösen sikeres volt április 6.-án és 13.-án a Bécsi Mechitarista Rend meglátogatása, közel 100 fő részvételével, ünnepi szentmise, múzeum és könyvtár látogatásával.
2003-ban ismét átadtuk a Szongott Kristóf díjat, ezúttal két szamosújvári díjazottnak: id. Gabányi János tanárnak posztumusz és Lengyel Ákosné néprajzkutatónak.
Genealógiai és egyéb kutatásainkat folytatjuk és megkezdtük elektronikus úton feldolgozni, saját levél- és dokumentumtárunkat kutathatóvá tenni.
Tevékeny és sikeres évet tudhatunk magunk után.
Budapest 2004. január
dr. Issekutz Sarolta elnök

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!