Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2002 évi munkájáról
Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2002. évi tevékenységéről

1./ Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület diszpécserközpontot üzemeltet székhelyén, befogadó irodában, ahol telefon, önálló faxvonal, internet hozzáférés biztosított; az egyesület honlappal, e-maillel rendelkezik. Az egyesület az iroda után sem használati díjat, sem közműköltséget, sem takarítás stb. rezsiköltséget nem viselt, csupán a távközlési díjat fizette.
A Széchenyi terv keretén belül az egyesület által elnyert számítógép és tartozékok /333.000 Ft értékben/ lehetőséget adtak a korszerű működéshez, archiváláshoz.
A diszpécserközpontban rendszeres félfogadással az elnök személyesen tartja a kapcsolatot a közösség tagjaival, az érdeklődőkkel.
Az EÖGYKE szervezet működését, a feladatok megvalósítását nagyobb részben pályázatokból finanszíroztuk /10 pályázat került beadásra/, kisebb részben a tagdíjakból, adományokból, a jövedelemadó 1 %-ából (az APEH által átutalt 190.333 Ft.)
A szervezet működését és adminisztrálását fizetett alkalmazott hiányában társadalmi munkában láttuk el, a könyvelést hivatásos könyvelő végezte.

2./ Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület legfontosabb feladata a rendszeres kapcsolattartás a magyarországi és erdélyi örmény származásúakkal, civil szerveződésekkel, az örmény adatbázis bővítése, amelynek alapján folyamatosak a genealógiai kutatások is; ezek eredményét havilapjában, illetve könyvben jelenteti meg.
2002-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek VI. évfolyama jelent meg, amely havonta, ingyenesen, az év elején 1300, az év második felétől 1400 pl-ban (a helyhatósági választás időszakában 1500 példányban) jelent meg, és került személyre szóló postai küldeményként a közösség tagjaihoz, az örmény származásúakhoz, illetőleg a velünk együttműködési megállapodást kötő örmény közösségek (örmény kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek) vezetőihez hazánkban és Erdélyben (ezek a csoportos küldeményt tovább küldik tagjaiknak), valamint a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek, egyházak könyvtárainak. A havilap az örmény közösség életéről nyújt információkat határon átívelően, kulturális identitásőrző programokat ajánl, illetve ezekről számol be olvasóinak. Az örmény történelem és kultúra témaköréből jelentet meg archív és új anyagokat. Fontos feladata aktívan bekapcsolni az olvasókat, úgy a havilap szerkesztésébe, mint az ajánlott kulturális programokba, a múlt emlékeinek feltárásába, megmentésébe. A havilap az egyesület honlapján is havonta megjelenik (www.magy-orm.axelero.hu).
A decemberi lapszám minden évben, így 2002-ben is tartalomjegyzéket közöl az év során megjelent anyagokról.

3./ Minden évben megjelenik az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek évkönyve, a Füzetek 12 havi összeállítása, tartalomjegyzékkel. A 200 pl.-ban megjelenő évkönyvet megküldtük a velünk együttműködő örmény kisebbségi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, közgyűjteményeknek hazánkban és Erdélyben. Ez - a füzetek terjedelme miatt - idén is két kötetben látott napvilágot, az első félévi nyáron, a második félévi december végén.

4./ Minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órától megrendeztük a Fővárosi Örmény Klub műsorát, immár 7-ik éve a Magyarok Háza (Bp. V. Semmelweis u. 1-3.) első emeleti zenetermében. A klub műsorai az örmény történelem, kultúra tárgykörét érintik, amelynek része a hazai magyarörmények történelme és sajátos kultúrája is. Meghívott előadóink főleg a hazai és erdélyi magyarörmények köréből kerültek ki.
Az egyesület 2002-ben adományok felhasználásával elektronikus zongorát (orgona és csemballó), magnót és CD lejátszót, hangosító berendezést vásárolt, amely rendszeres élő zenei műsor megrendezését teszi lehetővé, különösen az örmény származású művészeink bemutatkozására.
A klub alkalmankénti látogatottsága 80-120 fő közötti, a karácsonyi ünnepi klubdélutánon kb.150-160 fő vett részt. A klubra külön meghívót kapnak a közösség tagjai és a műsort előre jelezzük a füzetekben is. Az elhangzott műsorról képekkel illusztrált beszámoló jelenik meg a következő lapszámban, ekként biztosítjuk a teljes tájékoztatást és ellenőrizhetőséget. Az EÖGY füzetek decemberi száma tartalmazza az elhangzott éves műsort.
2002. évi klubműsorok;
Január 17.: Én alólírt angadsabur... Jéf dagdag angadsaburesz... (Erdélyi örmény farsangi vidámságok)
Február 21.: Ady Erdélye és Erdély Adyja, előadás - Barangolás őseink földjén, vetítettképes előadás
Március 21.: Papp Gábor, egy magyarörmény festő Kolozsvár és Szeged között, vetítettképes előadás - Hangverseny Johann Sebastian Bach műveiből
Április 18.: Molnár Ferenc; A cukrászné - vígjáték 2 részben (nagyváradi Kis Színpad)
Május 16.; Csiky Gergely magyarörmény író, színműíró (előadás) - Gustav Mahler dalok
Június 20.: Budapesti nemzeti emlékhelyek, vetítettképes előadás - Csiky András erdélyi magyarörmény festőművész, vetített előadás.
Július 18.: Sacra Korona - filmvetítés
Aug. 15.: Székelyföldi freskók, vetíŹtettképes előadás.
Szept. 19.: Erdély örmény krónikása...Petelei István (előadás)
Október 17.: „Az aradi 13" megemlékezés - könyvbemutató: Bíró Sándor „A forradalom tribünjétől a külhoni városokig"
November 21.: A Fadrusz szobrok 100 éve, vetítettképes előadás
December 19.: Szent karácsony ünnepén, Szongott Kristóf díjak átadása

5./ Öt kiállítást rendeztünk, melyek megnyitójára kulturális műsorokat is szerveztünk, verssel, zenével, fogadással. Kiállításainkat meghírdettük a sajtóban, plakátokon és meghívók útján is értesítettük az érdeklődőket.
Június 18. II. ker.: Örmény kódexművészet /I./
Szeptember 13. Kolozsvár: Emlékezés Aradi Vértanúinkra, 1848-49 magyarörmény hőseire
Szeptember 17. XIII. ker.: Örmény kódexművészet /II./
Szeptember 23. II. ker.: Örmény arcok, örmény szemek /I./
Október 12. XI. ker.: Örmény temetők /I./ címmel.
Valamennyi kiállításunk vándorkiállítás jelleggel, folyamatosan bővülő anyaggal kerül megrendezésre.

6./ 2002 szeptember 13-14-én Petelei István magyarörmény író születésének 150. évfordulójára emlékeztünk emléktúra és konferencia keretében Székelyudvarhely, Szováta, Marosvásárhely és Kolozsvár helyszíneken. A megemlékezésen irodalomtörténészek tartottak előadást, kulturális műsorok hangzottak el, emléktábla-avatásra került sor, megkoszorúztuk Petelei István sírját, meglátogattuk szülőházát, kis kiállítást rendeztünk Petelei István életútja bemutatására.

7./ 2002-ben ünnepeltük őseink Erdélybe történő betelepülésének 330. évfordulóját az „Atyánkfia Apafi...erdélyi örmények főhajtása 330 év távlatából" címmel megrendezett kolozsvári ünnepségsorozat keretében (szeptember 14-15.). Társrendezők voltak: a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, valamint a Magyarörmények Romániai Szövetsége. Előadások, kulturális műsor, református istentisztelet és I. Apafi Mihály fejedelemre emlékező ülés a kolozsvári Farkas utcai templomban, síremlék-koszorúzás, a Házsongárdi temetőben „Hozz egy szál virágot..." címmel emlékeztünk örmény származású erdélyi őseinkre, a megemlékezést a Szent Mihály Plébánián folytattuk előadásokkal, diavetítéssel, könyvbemutatóval.

8./ 2002 augusztus 22-28-ig 6-ik alkalommal szerveztük meg honismereti körutazásunkat Erdélyben, örmény őseink nyomában. Ez évben Székelyföld, a Kárpát kanyar volt az úti cél, irodalommal, történelemmel, zenével, népművészettel fűszerezve. Magyarörmény találkozót szerveztünk Csíkszépvízen a gyergyói, csíkszeredai, szépvízi örményekkel.

9./ 2002-ben az EÖGYKE kiadó kiadta az 1997. évben indított „Erdélyi Örmény Múzeum" sorozatunk 6. köteteként Bíró Sándor A forradalom tribünjétől a külhoni városokig című könyvét, valamint 7. kötetként a 2001. évi konferenciánk kötetét: „Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen. Kolozsvár - Szamosújvár 2001. szeptember 14-16. IV., jubileumi konferencia" címmel, közel 400 oldalon, jelentős képanyaggal.
A könyveket eljuttattuk a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek könyvtárainak, civil szervezeteinknek és kisebbségi önkormányzatainknak.
Támogattuk továbbá a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által kiadott Balázs-Bécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája című könyvet.
Folyamatban van 3 könyvünk anyaggyűjtése, amelynek felhívásai rendszeresen megjelennek a füzetekben: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötet és bővített-javított kiadása, Gudenus: Örmény eredetű családok genealógiája, Magyarörmény ki-kicsoda, valamint az Erdélyi Örmény szakácskönyv. Folyamatban van továbbá a színházi világ örmény származású résztvevőiről létező anyag feldolgozása.

10./ „Vers és zene" sorozatot indítottunk:
Június 21-én a II. kerületi Országúti Ferences templomban Pergolesi Stabat Mater oratóriuma hangzott fel versek kíséretében, október 12-én XI. ker. Orlay u-i templomunkban neves magyarörmény előadóművészek tolmácsolásában vers és zenedarabok hangzottak fel, magyarul, örményül.

11./ Idén is csoportosan részt vettünk egyházi ünnepeinken: Világosító Szent Gergely búcsún Szamosújváron (június 15.) és a Nagyboldogasszony napi búcsún Erzsébetvároson (augusztus 15.). Mindkét helyszínen szinte az egész magyarörménység rendszeresen találkozik.

12./ 2002. június 7-én megrendeztük az Argentin Nagykövetséggel, a Magyarok Világszövetségével, a Külügyminisztériummal és a Honvédelmi Minisztériummal közösen az immár hagyományossá vált megemlékezést Czetz János 1848-as magyarörmény honvédtábornok emléktáblájánál. (Emlékbeszédek, kulturális műsor és koszorúzás.) 5 éve indítottuk a közös megemlékezést.

13./ 2002. évben is részt vett közösségünk állami ünnepeinken, megemlékezéseinken, koszorúzásokon küldöttségével (március 15., augusztus 20., október 6., november I.).

14./ 2002-ben is rendszeresen szerveztünk csoportos kiállítás-látogatásokat közösségünk tagjainak, tárlatvezetéssel:
Február l.: Álmok álmodói, világraszóló magyarok
Március 5.; Petőfi Irodalmi Múzeum, megemlékezés a márciusi ifjakról, az irodalom tükrében.
Szeptember l.: Károlyi Palota - Titkok az Ararátról
Október 22.: Csepel - Dr. Szentpétery Tibor: 56-ban történt Budapesten (fotókiállítás).
Valamennyi programunkat meghirdettük a közösség tagjai számára.

15./ Ez évben is rendszeresen folytattuk pénz és tárgyadományok gyűjtését egyházi műemlékeink megmentése, erdélyi társszervezeteink működésének megsegítése érdekében. Március 19-én 23 komplett számítógépet adtunk át Kolozsváron a Magyar Konzulátuson erdélyi szervezeteinknek, amelyeket egyesületünk gyűjtött és javított fel, tett üzemképessé. Pénzadományaink, könyv- és használt ruha adományaink ez évben is igen jelentős mennyiségűek voltak úgy hazánkban, mint Erdélyben.

16./ 2002. október 20-i örmény kisebbségi választásokra országosan képviselőjelölteket állítottunk. 63 jelöltünkből 44 képviselői mandátumot szereztünk 16 helyi örmény önkormányzatban. November 9-től december 19-ig további 14 elektort állítottunk sikeresen 5 budapesti kerületben és 9 vidéki településen. Előadásokkal, a jogszabályok ismertetésével, tanácsadások útján biztosítottuk jelöltjeink felkészítését az önkormányzati munkára, a 2003. február 11-i Fővárosi Örmény Önkormányzat és a február 16-i Országos Örmény Önkormányzat választására.

17./ 2002-ben is megörökítettük programjainkat, közösségünk tevékenységét foto és videó útján, azokat archiváltuk.

Budapest 2002. január 20.
Dr. Issekutz Sarolta
elnök Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!