Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2014 évi munkájáról
                                 Beszámoló
   az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
                     2014. évi működéséről 


Az egyesület működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat, az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (214.580 Ft), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett civil szervezetek működési támogatása pályázat útján kapott 950 eFt-ot használtuk fel. A projektek megvalósításához együttműködtünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több kerületi örmény nemzetiségi önkormányzattal – amelyek az egyesület képviselőiből alakultak - , így tudtuk közösen megvalósítani az éves klubdélutánokat, valamint megjelentetni az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteket, kampánykiadványunkat.
Hálás köszönetet mondunk a magánszemély és civil szervezeteknek, mint adományozóknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak, akik a közös projektekben részfinanszírozással vettek részt. Ezen összefogásunk mind-mind az örmény kultúra megismertetését, terjesztését célozták. Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást az egyesületi munka vezetéséért, és alkalmazottat sem foglalkoztatott, sem irodai rezsiköltségeket nem fizetett, de fizette a telefon-, internet- és a helyiségbérleti díjat.
A Fővárosi Örmény Klub 19. évét zárjuk. Az erdélyi örmény önkormányzataink és a közösség összefogásának eredményeként változatos és sikeres programokkal vártuk a klub hűséges látogatóit. Az örmény kultúra ezáltal juthatott el „élőben” a hazai magyarörménységhez, valamint a füzetek hasábjain és az internetes honlapunkon keresztül mindenkihez. Felváltva rendezték meg a kerületek, a főváros és az egyesület – mely ez évben több havi műsort is rendezett – a havi klubdélutánokat, amelyekről képes beszámoló cikkek jelentek meg a füzetekben.
Az Egyesület változatlanul minden hónapban a klubestek vezetését, műszaki berendezések és eszközök biztosítását, szállítását, üzemeltetését is elvégezte. Idén 16. alkalommal adta át az egyesület a Szongott Kristóf díjat dr. Issekutz Sarolta részére a több, mint két évtizedes munkája elismeréseként. (Laudációk az 5-8 oldalon olvashatók.)
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, kulturális és információs havilapunk XVIII. Évfolyama jelent meg idén 1150 példányban, eljuttatva hazai és külhoni magyarörményeinkhez, valamint 100 pld.-ban a 2014. füzetek évkönyv két kötetben. A Kárpát-medence egyetlen magyar nyelvű örmény havilapja, amely az örmény identitás fenntartásának fontos eszköze. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatója volt a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amely a kiadás túlnyomó többségét viselte, de a II. kerületi-, Zuglói Örmény Önkormányzat, valamint a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat is több havi kiadási költséget viselte. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók, amely olvasói kör egyre bővül. Idén is eljutott a füzetek és évkönyv a közgyűjtemények olvasópolcára és gyűjteményeibe adományként.

Idén az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat 20. köteteként ismét egy összegző
kiadvánnyal jelentkeztünk: Alexa Károly szerkesztésében Távol az Araráttól… A magyarörmény irodalom c. lexikonszerű antológiával, amely a magyar irodalomba beágyazódott 36 erdélyi örmény gyökerű irodalmárt jelenít meg fényképes életrajzzal,
munkásságuk ismertetésével és műveikből szemelvények megjelentetésével. A tekintélyes
könyvet örmény kódexek vonalas ábrái és archív fotók díszítik az örmény múltból. A közel 500 oldalas könyv csupán a kezdet, hiszen még sokan tartoznak hozzánk, akiknek életműve feldolgozásra vár.
Ez a könyv is eljutott közel 100 közgyűjteménybe itthon és külföldön, ezzel is gazdagítva a hazai örménység, az örmény kultúra és történelem iránti érdeklődők forrásanyagát, az örmény „alkönyvtárakat”. Emellett támogattuk Dávid Csaba „…azonképpen itt a földön is…” c. regényének kiadását is. Részt vettünk több rendezvény létrehozásában, így pl. az Örmény Genocídium 99. évfordulója alkalmából kiállítással az Örmény Katolikus Plébánián, a II. kerületben a „Magyarörmény kultúra, magyarörmény identitás c. összegző kiállításunkkal, amely az elmúlt 18 éves működésünket is bemutatja. Az Ízek utcája gasztronómiai bemutató a II. ker. Kerület Napja keretén belül változatlanul igen népszerű. Megrendeztük az Aradi Vértanúk emlékműsort Budapesten az ifjú erdélyi örmény zeneművészek hangversenyével. Segítséget nyújtottunk az Örmény Katolikus Plébánia működéséhez, az örmény katolikus hitélet javításához, egyes rendezvények lebonyolításához, illetőleg a búcsúnapokon, valamint koszorúzási ünnepségeken való részvétellel (március 15., október 6.). Az év kiemelkedő eseményei voltak a libanoni pátriárka, XIX. Nerszesz Bedrosz által küldött Avedik Hovannisiján örmény katolikus atya, valamint december 7-től havi egy alkalommal Rómából érkező Krikor atya által celebrált örmény nyelvű szentmisék, zenei kísérettel.
Részt vettünk világi (III.15., Örmény Genocídium április 24., október 6. és október 23.) és egyházi ünnepeinken itthon és otthon Erdélyben: így pl. Világosító Szent Gergely búcsún Szamosújváron, Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvároson, Fogolykiváltó Boldogasszony búcsún és az aradi vértanúk megemlékezésén az Orlay u-i templomunkban, szeptember 5-8 között rendezett Gyergyói Örmény Művészeti Fesztiválon és konferencián, ahol az elnök előadást is tartott.
Számtalan örmény vonatkozású kiállításon, előadáson, koncerten, emléktábla avatáson, megemlékezésen vettünk részt, továbbá Gyergyószentmiklóson a magyarörmények kultúrális rendezvényein, konferencián, búcsúján a Gyergyói napok rendezvénysorozat keretében.
2014-ben az I. világháború 100. évfordulója alkalmából megrendeztük és megszerveztük a „Kegyeleti barangolás Doberdó, Isonzó, Júliai Alpok vidékein” a világháborúban résztvevő magyar hősök – köztük a magyarörmény hősök - emlékére július 27-aug.1. között. E rendkívül népszerű út valamennyi résztvevő szívében egy életre szóló emléket állított az elesett hősöknek.
Megtartottuk a barangolás nosztalgia klubját is, amelyen vetítettképes előadással (a résztvevők fotóiból) emlékeztünk az átéltekre. Valamennyien boldogan vittük haza az élményeket felelevenítő fotókat DVD-n, hagyományunkhoz híven. Ez évben is számtalan segítséget nyújtottunk az örmény témakörökben kutatóknak, érdeklődőknek. Elnökünk több előadást, riportot, filmriportot adott a hazai magyarörménységről, kultúrájáról.
Részt vettünk Ceglédbercelen a hazai nemzetiségek első fesztiválján és konferenciáján: „Közös égbolt alatt” címmel, melyen mini örmény kiállítással mutatkoztunk be és felszólaltunk több ízben a konferencián a hazai magyarörmény közösség érdekeit képviselve.

2014 a választások éve volt Magyarországon. Háromszor járultak a választópolgárok az urnákhoz, amelynek következtében – ráadásul a nemzetiségeknek előtte regisztráltatni kellett magukat – az őszi választásokra elfáradtak (?) a magyarörmények, melynek következtében több kerületi örmény önkormányzatot vesztettünk el és az országos önkormányzati testületben alulmaradtunk (7/8) a nemtelen eszközökkel manipuláló ellenfél-koalíció jelöltjeivel szemben. Az OÖÖ törvénytelen működése, az országos elnök és társai magyarörményeket megsemmisíteni akaró magatartása miatt választanom kellett a többségben megnyert és 5 cikluson keresztül példásan működő Fővárosi Örmény Önkormányzat és az OÖÖ-ban megszerzett kisebbségi mandátumom között. A bennünket és erdélyi társainkat fenyegető „keleti örmény” kirohanás ellen csak bátor kiállással lehet valamit kezdeni, tehát egyértelmű volt, hogy a történelmi magyarörménység jogait helyre kell állítani, vállalni kell az ellenünk indított harcot. Ezért az országos mandátum mellett kellett döntenem. A törvényesen és eredményesen működő FÖÖ vezetést utódom, Esztergály Zsófia Zita elnök fogja folytatni. Az együttműködésben a 2015-ös évben az örmény kultúra- és identitás megőrzése, az örmény katolikus hitélet felvirágoztatása és az Örmény Genocídium méltó megünneplése a legfontosabb feladatunk, amelyhez mindenki segítségét kérjük.
                                                                                      dr. Issekutz Sarolta elnök
                                                                   (Elhangzott 2014. dec. 19-én a Főv. Örmény Klubban) 

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!