Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2016 évi munkájáról

                                           Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2016. évi működéséről

Az egyesület éves működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat, az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásait (292.860 Ft), valamint 3.200 eFt pályázati támogatást használtunk fel - az Emberi Erőforrások Minisztériumától az NKA Miniszteri Támogatás Kollégiuma 449125/00102 azonosítószámú Velünk élő kultúrák: Örmények… országos középiskolai vetélkedő pályázatra 400 eFt; a versenyre a Fővárosi Örmény Önkormányzattól 650 eFt; az Emberi Erőforrások Minisztériumától a NEMZ-CISZ-16-0079 pályázat működési költségre 1.500 eFt, valamint a NEMZ-KUL-16-0107 pályázat füzetek kiadására 600 eFt; Bp. Főv. XV. ker. Örmény Önkormányzat füzetekre 50 eFt -ot. Hálás köszönetet mondunk a magánszemély adományozóinknak, az együttműködő örmény önkormányzatoknak, a pályázatkiíróknak a támogatásokért. Ezen összefogásunk mind-mind az örmény kultúra megismertetését és terjesztését célozták. Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást.
A Balog Zoltán miniszter úr által támogatott Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai vetélkedő döntője előtt sajtótájékoztatót tartottunk a versenyről, amely 2015 – ben kezdődött és 2016. március 19-én fejeződött be igen nagy sikerrel (fővédnökei: Dr. Semjén Zsolt és Dr. Erdő Péter érsek, bíboros, prímás volt). A projekt megvalósításához további támogatást kaptunk a FÖÖ, a II. ker. Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattól, amelyet hálásan megköszönünk. A projekt elszámolása a támogatók felé megtörtént. Az egyesület elvitte a győztes I. helyezett csapatot egy hétre Erdélyi körutazásra, a II. helyezettet Bécsbe egy napra és a III. helyezettet Budapesten látta vendégül sűrű programmal. A versenyről videofelvételek készültek, valamint egy 7’-es dokumentumfilm.
Együttműködtünk a Fővárosi Örmény Önkormányzattal és több – EÖGYKE képviselőiből alakult - kerületi örmény önkormányzattal, közösen valósítottuk meg az éves Fővárosi Örmény Klub délutánjait, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, egyéb kiadványok megjelentetését.
Ez évben az Egyesület Alapszabályát is módosítottuk az új jogszabályok életbelépése miatt.
A XII. kerületi örményeknél képviselők lemondása miatt új jelöltek állítására és sikeres választásra került sor.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kulturális és információs havilapunk XX. évfolyamát kéthavonta, 60 oldalon, gazdag képanyaggal, valamint az évkönyvet, valamennyit eljuttatva a közgyűjteményeknek is. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatója volt a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a II. kerületi-, a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá támogatta a Zuglói Örmény Önkormányzat, a Budavári-, XII. kerületi és a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók.
A Fővárosi Örmény Klub kéthavi rendezvényét meghirdettük, részben megrendeztük (február és augusztus), valamennyi klubdélután háziasszonyi teendőit elvégeztük, hangosítását, vetítéseit megvalósítottuk.
Fellendítettük az örmény katolikus hitéletet az Orlay u-i templomunkban, amelyben fontos szerepet tölt be a római Krikor atya örmény nyelvű szentmiséje és az egyházi kórus szolgálata. Sikerült Tarka Nap címmel hagyományt teremteni, amely a szentmise köré szervezett családi találkozót és kulturális műsort jelentette, különösen gyermekekre, a fiatalokra, koncentrálva. Fogolykiváltó boldogasszony-napi búcsú volt az első és folytatjuk majd minden évben a Világosító Szent Gergely búcsúval együtt a családi nap megrendezését. Ehhez járul hozzá a hivatalos ünnepek alkalmából (márc.15., április 24., október 6., október 23.) a templom falán elhelyezett hősök fala, illetve a Genocídiumra emlékeztető kereszteskő megkoszorúzása is.
Részt vettünk a júniusi Világosító Szent Gergely búcsún Szamosújváron, a szépvizi örmény katolikus búcsún és kulturális rendezvényen május 19-23-án.
Megrendeztük a 20. erdélyi barangolást augusztusban „Kincses Kolozsvár Kalotaszeg, Mezőség és a Havasok ölelésében” címmel, majd november 5-én Nosztalgia klubon elevenítettük fel az átélt élményeket.
Részt vettünk és előadást tartottunk a Kárpát-medencei magyarörmény-, székely és csángó találkozón Gyimesbükkön (aug. 11-14-ig) és jelen voltunk, az aug. 15-i Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvárosban.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúk napján örmény hőseinkről egy konferencia keretében és megkoszorúztuk az emlékükre szentelt kopjafát.
Elkobzott életek címmel részt vettünk október 11-én a Gulág-Gupvi konferencián és emlékvacsorán.
Október 20-án a Fővárosi Örmény Klubban megemlékeztünk a 60 évvel ezelőtti’56-os forradalomról és szabadságharcról ünnepi műsor keretében, koszorúzásokkal okt. 23-án..
Részt vettünk a PPKE Örmény Tanszék megnyitó ünnepségén október 21-én és 23-án vendégül láttuk az örményországi delegációt az Örmény Katolikus Plébánián.
November 16-án megrendeztük a II. kerületi ÖÖ felkérésére a Velünk élő kultúrák: Örmények – Egy tanulmányi verseny története képekben c. kiállítást a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A gazdag megnyitó műsorban (szakmai előadások, örmény népzenei hangverseny) bemutattuk Tutsek Anna: Az én utam c. családregényét szöveghű másolatban, amelyet a II. ker. ÖÖ anyagi segítségével jelentettünk meg az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 23. köteteként.
Számtalan konferencián, megemlékezésen, ünnepi műsoron vettünk részt, részben az elnök előadásaival is.
Televízióban és Rádióban is beszámoltunk az Egyesület működéséről, az erdélyi örmény identitásőrzésről.
Neves művészeink születésnapjára rendezett ünnepségeken köszöntöttük őket. (Kabdebó Lóránt, Döbrentei Kornél)
A Zeneagapék megszervezésében segédkeztünk, a Mikulás ünnepségen a gyermekek ajándékozásában.
Genealógiai kutatásokat végeztünk itthon és Szamosújváron.
Közösségi tagjaink temetésein idén is kegyeletünket leróttuk, az erdélyi örmény közösséget képviselve.
Elmondhatjuk, hogy az egyesület idén is sikeres évet zárhat, sokfajta és sokszínű programban vettünk részt. Kivételt képez az Országos Örmény Önkormányzat működése helyreállítása, amelyet ebben az évben sem sikerült törvényes mederbe terelni.

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2016. december 14-én a Fővárosi Örmény Klubban)

<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!