Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2017 évi munkjáról
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2017. évi munkájáról

Legfontosabb feladat volt az örmény, magyarörmény közösség összefogása, kulturális és hitéleti identitása megerősítése és megmutatása, érdekeinek képviselete itthon és külföldön, információs centrum működtetése. Ennek érdekében 6 pályázatot adtunk be a működési költségek és a projektek támogatására, ebből az EMMI-hez 5 pályázatot. A Füzetek 2017 évi kiadásához a pályázatunkra 255 eFt (!) támogatást kaptunk, majd egy rendkívüli támogatási kérelmünk alapján a Füzetek 2017-2018. május 31-ig történő kiadásához 2 millió Ft támogatáshoz jutottunk, amit hálásan megköszönünk. A többi pályázati kérelmünk nem kapott támogatást, így az egyesület 2017 évi működését, kulturális programjait csak kölcsönből tudtuk megvalósítani.
Köszönjük közösségünk tagjai részéről az adományokat, különösen a 100 eFt és ezt is meghaladó összegűeket. Köszönet mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-át 167.710 Ft összegben az EÖGYKE részére ajánlja fel. Köszönjük örmény kerületi és fővárosi önkormányzatainknak, hogy az egyes projektek megvalósításához hozzájárultak.
Megjelentettük az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek (XXI. évf.) kéthavilapot 1150 példányban, postán eljuttatva itthon és Erdélyben, valamint a honlapon megjelentetve. Megjelent a 2017 évi évkönyv is 100 példányban, melyek elküldésre kerülnek a közgyűjtemények számára.
A Füzetek kiadását a II. kerületi és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat egy-egy lapszám teljes költsége viselésével támogatta, a Zuglói ÖÖ 200 Ft-tal, míg a Budavári, XII. kerületi, XV. kerületi örmény önkormányzataink 50-50 eFt-ot adtak a füzetek kiadásához. Az erdélyi tudósító éves díját és a Füzetek erdélyi postaköltségét 300 eFt összegben a Fővárosi Örmény Önkormányzat viselte.
A www.magyarormeny.hu honlapot üzemeltettük, amelyen az EÖGY Füzetek 1997-től olvasható; a hazai magyarörmény kulturális és örmény katolikus hitéleti programjainkat - a kerületi örmény önkormányzatainkét is - meghirdettük.
Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi Örmény Klubot (21. évf.), amelynek műsorát váltakozva a kerületeink rendezték meg.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 24. kötetét: Lázár István: A vörös számum történelmi regényt, amelyet kulturális műsorral mutattuk be.
Kiállításokat rendeztünk az Örmény Genocídium tiszteletére, Örmények Magyarországon (Reménység Sziget, Erdélyi Gyülekezet), II. ker. Marczibányi téren Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormányzatai, kulturális műsorral.
Egyházi búcsúkon vettünk részt Budapesten, hagyományt teremtettünk Tarka nap címen a búcsúk köré szervezett gyermek- és felnőtt programokkal az örmény kat. hitélet fellendítésére. A Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú családi rendezvénye – különösen a gyermekek közreműködésével – idén nagyon sikeres volt.
Erdélyben részt vettünk: Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz búcsúin.
21. alkalommal megrendeztük júliusban az erdélyi Barangolás őseink földjén (Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok Csicsói Hargita, Keresztúr és Székelyvarság) c. programunkat, elszakított szülőföldünk és közösségeink, családjaink meglátogatása céljából.
Megrendeztük az Aradi Vértanúk emlékműsorát Főhajtás címmel László Zita és Hencz József zeneszerző, a szatmárnémeti művészek, valamint Dr. Kedves Gyula hadtörténész közreműködésével.
Megemlékeztünk konferenciák keretében: Czetz János tábornokról, a Gulág-Gupvi üldözöttekről, keresztényüldözésről;
Részt vettünk egynapos kirándulásokon az örmények nyomában: Feldebrő, Tarnaszentmária, stb.
Örmény szakkönyveket adományoztunk a megyei könyvtáraknak.
Támogattuk az Artashat Örmény Színház működését, új darab bemutatását.
Részt vettünk kiállítás megnyitókon: Gyulai Líviusz, Karácsony Ernő, Pál János (erdélyi örmény művészek)
Koszorúztunk: március 15.; április 24.; október 6. és október 23.; Czetz János emléktábla koszorúzás közösen az argentin nagykövettel, a Magyar Hadtudományi Társaság képviselőivel és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökével; Czetz János lovas szobrának avatása az Argentin Nagykövetségen; Dr. Lukács Béla (1847-1901) volt közmunka- és közlekedésügyi, illetve kereskedelmi min. államtitkár, majd kereskedelemügyi miniszter bronz mellszobrának megáldása az Orlay u-i plébánián (felelős őrzésben a közterületi elhelyezésig).
Nehéz évünk volt, óriási adóssággal zárjuk az évet, ha nem sikerül támogatást kapnunk. Végül megemlítem: 2017. február 8-án az Országos Örmény Önkormányzat keleti örmény csoportja (8 fő) az Erdélyi Örmény Frakció 7 tagja mandátumának megszűnését állapította meg azon indokkal, hogy egy éven keresztül nem vettünk részt a közgyűléseken. Az indokolás igaz, csak azt hallgatták el, hogy szándékosan megakadályoztak bennünket a képviselői jogaink érvényesítésében, kötelezettségeink teljesítésében. A mandátumok megszűnését megállapító határozatok ellen bírósághoz fordultunk, majd az Alkotmánybírósághoz, amely eljárás folyamatban van. Véletlenül éppen kirekesztésünk napján, február 8-án panaszt nyújtott be az EÖGYKE kerületi- és fővárosi vezetése Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez az OÖÖ vezetése és törvénytelen működése ellen, kérve segítségüket.
A hazai magyarörménység civil szervezetei az EMMI pályázataiból 2017-ben minimális támogatást kaptak, míg az OÖÖ elnök- és elnökhelyettesek örmény civil szervezetei kb. 23 millió Ft-hoz jutottak, így könnyen összejött ezen civil szervezetek beszámolóiban olvasható többszázezer Ft nyereség.(Internet) De bizakodunk 2018-ban, hogy a közpénzek felhasználását, az OÖÖ működését, mandátumunk visszaállítását az illetékesek törvényes mederbe segítik.
dr. Issekutz Sarolta elnök (2017. 12. 21.)
<< vissza
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!