Iroda:
1015 Budapest, Donáti u. 7/a
Postacím: 1251 Budapest, Pf. 70.
Telefon / Fax: 36/1/201-1011
magyar.ormeny@t-online.hu


Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és önkormányzatai gondozásában és támogatásával kiadott könyvek, kiegészítve néhány örmény témájú ajánlott könyvvel

Élő magyarörmény  
művészet
dr. Benedek Katalin
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
2013 Budapest


Magyarörmény paletta
Muradin Jenő
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület
2012 Budapest
Az erdélyi örmény eredetű

nemes Lukács család 
genealógiája
Rozsos Tamás László
2012 Budapest
Betekintés:
Szerzöi gondolatok:
Délvidéki örmény nemesek    
Elemér - Écska - Nagybecskerek
Szerkesztette dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2010. Budapest
Betekintés:
Szerkesztői gondolatok

Örmény eredetű magyar nemesi családok geneológiája
(
javított, bővített kiadás)
Gudenus János József
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2010. Budapest
Betekintés:  
Előszó a bővített kiadáshoz
                  Előszó
                  Nemesítések éve
                  Tartalom

 


 


Örmény - Magyar A,B,C, Könyvetske (Szamosújvár 1834) 
Gyakorlati Örmény nyelvtan
(Velence, 1876)

Lapozós DVD kiadvány
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 12. 2009 

 


 

Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
Szerkesztette:
dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 11. kötet
Budapest 2008
Betekintések: Előszó

 


 Örmény eredetű magyar nemesi családok geneológiája
Gudenus János József

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Budapest, 2000
     Betekintések:  Előszó
                       A nemesítések évei
                       Tartalomjegyzék

 


 


Az Örmény Genocídium
Nikolaj Hovhanniszján 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
Erdélyi Örmény Múzeum 10. kötet
Budapest, 2007
 

 


 

Ismeretlen 1848/48-es dokumentumok
Dinnyés László 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 8. kötet
Budapest, 2004
 
Budapest, 1997. november 20-22. 

 


 

Az örmény katolikus egyház története és művészete konferencia 

1997. november 20-22
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 2.
Budapest, 1999
Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma
című konferencia

Szamosújvár 1999. november 20-21.
 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 3.
Budapest, 2000

 

 

  


 
A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia

Budapest 2000. szeptember 29.-október 1.
Budapest 2001

Erdélyi Örmény Múzeum 5.
Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen.

 Kolozsvár-Szamosújvár
2001. szeptember 14-16

 IV. jubileumi konferencia

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Budapest 2002.
Erdélyi Örmény Múzeum 7.

A könyv tartalma

 


Az 1848/48-es szabadságharc 
örmény hősei
Dr. Bona Gábor 

Országos Örmény Önkormányzat
Budapest, 1995. 
  Betekintés:
Előszó
 


 

CZETZ JÁNOS, a szabadságharc 
legifjabb tábornoka
Kedves Gyula

 
 Történetjátékok
Dávid Csaba 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 4.
Budapest 2001 

 


 

Művészek és alkotások
Benedek Katalin 

Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Budapest, 2004 

 
 

Magyarhoni örmény családok genealógiája,
Tekintettel ezeknek egymás között levő rokonságára, s a vezeték- és keresztnevek etymologiai értelmére
Szongott Kristóf 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvárt, 1898
Reprint kiadás 

  


Banántánc
Elbeszélések
Bende Miklós 

Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a Püski Kiadó
Budapest, 2006 

 


 

A forradalom tribünjétől a külhoni városokig
Bíró Sándor 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 6.
Budapest, 2002 

 
 


Szabad királyi ERZSÉBETVÁROS monográfiája
Avedik Lukács

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvár, 1896
Reprint 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 9.
Budapest, 2004

 


 


A magyarok eredete és őslaka
Szongott Kristóf 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvár, 1906
Reprint 

Eredeti örményből fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Szongott Kristóf 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvár, 1892
Reprint 
Budapest Főváros XI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Budapest

 


 


Nagy-Örményország története
Chorenei Mózes

 
 


Szamosújvár szab. kir. város monográfiája
1700-1900
Szongott Kristóf
Első kötet
Általános rész 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvárt, 1901
Reprint 

 


 

 
Szamosújvár szab. kir. város monográfiája
1700-1900

 Szongott Kristóf
Második kötet
Önálló részletek

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvárt, 1901
Reprint
 
Szamosújvár szab. kir. város monográfiája
1700-1900
Szongott Kristóf
Harmadik kötet
A magyar-örmény metropolisz 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvárt, 1901
Reprint 

 


 


Szamosújvár szab. kir. város monográfiája
Szongott Kristóf
Negyedik kötet
A magyarországi örmények ethnographiája
 

Todorán Endre ?Auróra? könyvnyomdája
Szamosújvárt, 1903
Reprint 

 


 


A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája
Balázs-Bécsi Attila 

Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Budapest, 2002

  


Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek évkönyvei (Minta borító)

1997 év (január-december)

1998 év (január-december)

1999 év (január-december) 

2000 év I. kötet (január-június)
2000 év II. kötet (július-december)

2001 év I. kötet (január-június)
2001 év II. kötet (július-december)

2002 év I. kötet (január-június)
2002 év II. kötet (július-december)

2003 év I. kötet (január-június)
2003 év II. kötet (július-december) 

2004 év I. kötet (január-június)
2004 év II. kötet (július-december)

2005 év I. kötet (január-június)

2005 év II. kötet (július-december) 

2006 év I. kötet (január-június)
2006 év II. kötet (július-december)

2007 év I. kötet (január-június)
2007 év II. kötet (július-december)
 Hajk és Bél harca

A régi örmény irodalom kincsestára I.

Ókor ? Középkor
Válogatta, szerkesztette, a történeti és
irodalmi bevezetőket írta: Dr. Schütz Ödön 

Kiadó: Biblitheca Caucasica, 1995 

 

  

 


 


Az örmény Szamosújvár
Pro Armenia
Szerkesztette: Sztranyicki Mihály 

Szamosújvár, 2004 

 

 Kövek zenéje
Örményországi barangolások
Bagi Éva 
Pronett Invest Kft.
Budapest, 2003
 

MegtekintésAni, az ősi örmény főváros 
és magyar vonatkozásai
Horváth Zoltán György - Gondos Béla 

Romanika Kiadó
Budapest, 2003

Megtekintés:Az erdélyi örmények nyomában
Dr. Puskás Attila 

Gyergyószentmiklós 2006 
Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban
Dr. Száva Tibor-Sándor 

Alutus Kiadó
Csikszereda, 2005
 


Szépvizi magyarörmények nyomában
Dr. Száva Tibor Sándor 

Bécs 2003
Palatia nyomda és Kiadó Kft. Győr
 

Székelyföldi magyarörmény    
családok
Dr. Száva Tibor-Sándor
Csikszereda 2012Gyergyói örmények könyve I ? II. kötet
Garda Dezső 

Hadimúzeum Alapítvány
Budapest, 2007
 


Erdélyi örmény népmesék
Ion Apostol Popescu
Örmény népmesegyűjtéséből válogatta és
román nyelvről magyarra fordította Bán Péter 

Magardici Budurjan Alapítvány
Székelyudvarhely, 2004 Az erdélyi örmények története
Gazdovits Miklós 

Kriterion Könyviadó
Kolozsvár, 2006 

  

 

 II. Örmény Kultúra Hete
Budapest, 2008. április 17-25.
Szerkesztette:

dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 14.
Budapest 2009

Betekintések: Előszó
Örmény halottkultusz és 
temetkezés -
Erzsébetváros és örmény katolikus temetője
dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
Erdélyi Örmény Múzeum 13. kötet
Budapest 2009
Betekintések: Előszó

 
Copyright © Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2007 Minden jog fenntartva!